Repræsentantskabsmøde 26. april 2017

​Stillingtagen til GL's overenskomstkrav til OK18.

REP-mødet afholdes på:

Marriott Copenhagen
Kalvebod Brygge 5
1560 København V

Dagsorden kan ses her

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Arrangement