Repræsentantskabsmøde 26.-27. november 2018

Repræsentantskabets medlemmer indkaldes hermed i henhold til GL's love § 11 til ordinært repræsentantskabsmøde

mandag den 26. november og tirsdag den 27. november 2018

Mødet holdes i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

GL rep 17.jpg 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant
Artikeltype: Arrangement; Repræsentantskabsmøde