Repræsentantskabsmøder

GL's højeste myndighed er GL's repræsentantskab, som består af samtlige tillidsrepræsentanter. Dog må de helt små institutioner gå sammen i såkaldte valgforbund. Repræsentantskabet mødes normalt 1-2 gange om året.

I 2017 er der repræsentantskabsmøde onsdag den 26. april 2017 samt mandag den 27. og tirsdag den 28. november 2017.


 

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Repræsentantskabet
Artikeltype: Arrangement