Arbejdsmiljøseminar 2018

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer i fællesskab arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til et fælles 1½ dags seminar den 15. og 16. januar 2018.

​​​​​STOP stress og skab resultater i fællesskab

Arbejdsmiljøforskeren Malene Friis Andersen hjælper os med at rette fokus for dette års seminar på fænomenet stress.
Vi har fokuseret på stress i mange år, men vi har endnu ikke formået at knække stresskurven. Malene Friis Andersens udgangspunkt er dog, at der er hjælp af hente. Og AMR og lederen spiller en vigtig rolle i hverdagens forebyggelse og håndtering af stress.

 

Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.

På seminaret sættes der fokus på, hvad fænomenet stress egentlig er, og hvorfor og hvordan det opstår i det moderne vidensarbejde. Deltagerne vil få viden og redskaber til i fællesskab at forebygge stress og håndtere stress hos den enkelte og i organisationen. Deltagerne får indgående kendskab til en fem-fasemodel, der beskriver fem faser fra optimal trivsel og effektivitet til udbrændthed og langvarigt sygefravær. På seminaret præsenteres og diskuteres hvilke handlinger de fem faser kalder på hos arbejdsmiljørepræsentanten og ledere hver især og i fællesskab i samarbejde med den øvrige organisation. Endelig ses der på tilbagevenden til arbejde efter stresssygemelding. Deltagerne arbejder løbende med en handlingsplan der øger sandsynligheden for, at de gode ideer overføres til praksis.

Hvis du er AMR, kan du kontakte arbejdsmiljølederen på din skole og fortælle om seminaret. Hvis du er leder kan du kontakte AMR. Vi anbefaler nemlig, at både skolens AMR og arbejdsmiljøleder deltager, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, er AMR eller arbejdsmiljølederen også meget velkommen alene og vil også få inspiration, viden og konkrete redskaber at bringe med tilbage til arbejdspladsen.

Husk at AMR, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Seminaret afholdes på Sinatur hotel Storebælt.

Mere information om program samt mulighed for tilmelding følger i begyndelsen af efteråret 2017

Emner:  
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant
Artikeltype: