Arbejdsmiljøseminar 2018

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer i fællesskab arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til et fælles 1½ dags seminar den 15. og 16. januar 2018.

​​​​​​​STOP stress og skab resultater i fællesskab

Arbejdsmiljøforskeren Malene Friis Andersen hjælper os med at rette fokus for dette års seminar på fænomenet stress.
Vi har fokuseret på stress i mange år, men vi har endnu ikke formået at knække stresskurven. Malene Friis Andersens udgangspunkt er dog, at der er hjælp af hente. Og arbejdsmiljørepræsentanten og lederen spiller en vigtig rolle i hverdagens forebyggelse og håndtering af stress.

Frederiksberg Gymnasium-0135_f.jpg 

Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.

På seminaret sættes der fokus på, hvad fænomenet stress egentlig er, og hvorfor og hvordan det opstår i det moderne vidensarbejde. Deltagerne vil få viden og redskaber til i fællesskab at forebygge stress og håndtere stress hos den enkelte og i organisationen. Deltagerne får indgående kendskab til en fem-fasemodel, der beskriver fem faser fra optimal trivsel og effektivitet til udbrændthed og langvarigt sygefravær. På seminaret præsenteres og diskuteres, hvilke handlinger de fem faser kalder på hos arbejdsmiljørepræsentanten og ledere hver især og i fællesskab i samarbejde med den øvrige organisation. Endelig ses der på tilbagevenden til arbejde efter en stresssygemelding. Deltagerne arbejder løbende med en handlingsplan, der øger sandsynligheden for, at de gode ideer overføres til praksis.

Malene Friis Andersen er ph.d. og autoriseret psykolog. Hun har længe arbejdet med stress, ledelse og sygefravær og har siden 2009 forsket i emnerne på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun er desuden forfatter til en række artikler og bøger - heriblandt medforfatter til "Stop stress - håndbog for ledere", der blev kåret til Årets Ledelsesbog 2016 af Lederne.

Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte arbejdsmiljølederen på din skole og fortælle om seminaret. Hvis du er leder, kan du kontakte arbejdsmiljørepræsentanten. Vi anbefaler nemlig, at både skolens arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder deltager, hvis det er muligt.
Hvis det ikke er muligt, er arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljølederen også velkommen alene og vil også få inspiration, viden og konkrete redskaber med tilbage til arbejdspladsen.


Seminaret afholdes på

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 40 02

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Seminaret varer 1½ dag​ fra mandag den 15. januar kl. 10 til tirsdag den 16. januar kl. 12.
Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.​​

Pris

Deltagelse i arrangementet koster 3.800​,- kr. pr. deltager 
(3.000,- kr. uden overnatning)​.​

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 21. december 2017.

Tilmeldingen er åben for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere; også dem, der ikke er GL-medlemmer.

Transporten er for egen regning.

Tilmeld dig her

Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Bayer (mob@gl.org) eller Karin Dircksen (kd@gl.org).

Emner:  
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant
Artikeltype: