GL udtaler sin fulde støtte til de lockout-varslede lærere

GL udtaler sin fulde støtte til de lockout-varslede lærere på såvel statens som KL's område

Det er helt uacceptabelt, at finansministeren og KL har forhandlet på skrømt. S-SF-R-regeringen udnytter den økonomiske krise, befolkningens krisebevidsthed og manglende forståelse for lærerarbejde til at tromle undervisere i Danmark.

Finansministeren og KL ville af med aftaleretten.
Tydeligst er arbejdsgiverstrategien udtalt af KL's chefforhandler: "I lyset af lærernes fortsatte afvisning af at realitetsforhandle KL's krav, kan KL kun komme ud af de eksisterende arbejdstidsaftaler ved at varsle lockout."

Arbejdsgiverne har ikke været og er ikke interesseret i reelle forhandlinger med lærerne. De vil have det hele. Og de vil gå hele vejen for at få det. Det er disrespekt for den danske model, når arbejdsgiver misbruger sin dobbeltrolle som BÅDE arbejdsgiver OG lovgivende magt.

Danmark er i udlandet berømt for den danske model, der bygger på et organiseret og overenskomstreguleret arbejdsmarked, præget af effektivitet og baseret på gensidig respekt; langt fra sydeuropæiske tilstande med langvarige generalstrejker. Et arbejdsmarked bygget på afbalancerede forhandlingsresultater, hvor begge parter kan se sig selv.

Det er imidlertid ikke respekt, undervisere er blevet mødt med ved dette års overenskomstforhandlinger. Det politiske Danmark har besluttet, at lærere skal afgive deres aftaleret. Manøvremulighederne har været ikke-eksisterende: Indgå et forlig indeholdende ultimative krav eller tag hvad der kommer efter et lovindgreb.

At tromle underviserne kan betyde, at kvaliteten i undervisningen falder. GL tror på den danske model. Der er brug for at finde en god aftale for folkeskolelærerne m.fl. – ikke bare af hensyn til lærerne, men af hensyn til udviklingen af det danske samfund og ikke mindst kvaliteten i uddannelsessektoren.

 

28. februar 2013:

Undervisere på statens område lockoutes. Det er medlemmer af LC og CO10, og det har således ikke noget med AC eller GL's medlemmer at gøre. Tilsvarende lockouter KL alle overenskomstansatte folkeskolelærere.


 

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her