Faglige foreninger

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stort set alle fag har en faglig forening, som varetager det pågældende fags faglige og pædagogiske interesser.

 

 


Faglige-pæ​dagogiske foreninger på det almengymnasiale område (stx, hf) samt tværgående foreninger (alle uddannelser):

​​
Arabisklærerfo​reningen​

Formand: Cristina Saldern Sánchez
Nansensgade 38, 4. th
1366 København K
Tlf. 41 18 58 15
E-mail: cristina.sanchez@akadstud.dkGymnasiets Lærere i Billedkunst o​g Design

Formand: Alf Gørup Theilgaard
Toldbodvej 21
4581 Rørvig
Tlf. 30 26 30 73​
E-mail: alf.theilgaard@skolekom.dk
Hjemmeside
Facebook​​Foreningen af Danske Biologer (FaDB)

Biologilærere ved de gymnasiale uddannelser
Formand: Christian Rix
Linnemannsgade 1B, 3 th.
7100 Vejle
Tlf. 60 20 75 37
E-mail: cr@roedkilde-gym.dk
Hjemmeside
Facebook


 

Dansklærerfo​re​ningen
Sektionen for stx og hf
Formand: Birgitte Darger
Nørre Sideallé 2, 3. th
2200 København N
Tlf. 22 91 46 73
E-mail: birgitte.darger@gmail.com
Hjemmes​ide​
Facebook


 
Dramatiklærer​fore​ninge​n
​​Formand: Kirsten Søgaard Nevers

Slagelsesvej 186, Guderup
4700  Næstved
Tlf. 55 44 26 66
E-mail: ks@ngh.nu
Hjemmeside


 

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og​ hf
Formand: Bodil Hohwü Niels​en
H. Pontoppidansgade 32, 2. th
8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 75 05
E-mail: bh@risskov-gym.​dk
Hjemmeside
Fac​ebookForeningen for da​nseundervisere i gymnasiet og hf

Formand: Michael Netschajeff
Rosengården 7, 1. tv
1174 København K
Tlf. 51 52 05 03
E-mail:mine@kvuc.dk
HjemmesideForeningen af Lærere i Erhvervsøkonom​i i Gymnasiet og hf

Formand: Sofie Kærn Heding
Uffesvej 21, 1. th
8260 Viby J.
Tlf. 88 70 77 51
E-mail: sh@aasg.dk
Hjemmeside
Faceb​ookFilosofilærerforeningen for gymnasiet o​g hf

Formand: Jeanette Hougaard Sørensen
Starengvej 1
9700  Brønderslev
Tlf. 98 11 05 42
E-mail: jhs@ah.dk
Hjem​meside
Facebook


 

Fransklærerforeningen
Formand: Ann Christine Madeleine Leturgie
Skelbrovej 7
2650 Hvidovre
Tlf. 20 12 92 07
E-mail: cl@norreg.dk
Hjemmeside
Facebook​​Fysiklærerforeningen

Formand: Michael Agermose Jensen
Borgmester Jensens Alle 19D, 3.th,
2100 København Ø
Tlf. 27 28 01 44
E-mail: mj@cg-gym.dk​
Hjemmeside​​​Geografilærerfore​ningen for gymnasiet og hf

Formand: Birgit Sandermann Justesen
Kollelevbakken 4
2830 Virum
Tlf. 86 65 90 36
E-mail: birgitjustesen@gmail.com
Hjemmeside
Facebook​Historielærerforeningen for g​ymnasiet og hf

Formand: Lars David Kyng
Tordenskjoldsgade 106
8200 Århus
Tlf. 86 16 78 40
E-mail: david@kyng.dk
Hjemmeside
Facebook​​​Gymnasieskolern​es Idrætslærerforening

Formand: Anders Bergholdt (PSFU)
Fuglsangs Allé 106, st.
2700 Brønshøj
Tlf. 28 19 55 11
E-mail: anders.bergholdt@skolekom.dk
Hjemm​eside
Facebook​​It-lærerforenin​gen

Formand: Jacob Stenløkke Bendtsen
Mellemtoftevej 13
2600 Glostrup
Tlf. 39 40 24 39
E-mail: jacob.stenloekke.bendtsen@skolekom.dk
Hjemmeside​​Italiensklærerforeninge​n

Formand: Martin Kvist Petersen​​
Kantorparken 12, 2. mf
8240 Risskov
Tlf. 30 58 63 96 
E-mail: pe@vghf.dk
Hjemmeside
Facebook​​​Japansklære​rforeningen

Formand: Jesper Beckman
Falstersvej 3-5
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 21 19 90
E-mail: japanskdetcool@gmail.com
HjemmesideKemilærer​forening​en

Formand: Lis Hjæresen
Teglværksvej 18
5492 Vissenbjerg
Tlf. 40 38 65 92
E-mail: lh@nyborg-gym.dk
Hjemmeside​Kinesisklærerforenin​gen

Formand: Sidsel Rastrup Magnussen
Ørestads Boulevard 75 
2300  København S
Tlf. 40 32 46 96
E-mail: formand@kinesisklaererforeningen.dk
Hjemmeside​​Klassiker​foreningen

Foreningen af lærere i Oldtidskundskab, Latin og Græsk
Formand: Rasmus Gottschalck
Mimersgade 104, 3. tv.
2200 København N
Tlf.30 11 03 75
E-mail: rasmus.gottschalck@skolekom.dk
Hjemmeside
Faceboo​k​​​​Foreningen af Lærere i Kulturforståelse​ (​FLK)

Formand: Hanne Vendelbo Madsen
Ny Skolevej 3
4171 Glumsø
Tlf: 23 27 78 39
E-mail: havm@zbc.dk
Hjemmeside
Facebook​​​Foreningen af Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregå​ende Uddannelser

Anna Holm Grønlund
Strandalléen 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 91 95 40
E-mail: ag@nyborg-gym.dk
Hjemmeside
Facebook​​Matematiklærerforenin​gen

Formand: Morten Olesen
Minkemarkvej 12
Tuse Næs
4300 Holbæk
Tlf. 50 50 83 89
E-mail: mo@stenhus-gym.dk
Hjemmeside
Facebook


 

Medielærerforeningen f​or de Gymnasiale uddannelser
Formand: Mette Wolfhagen Linnebjerg
Mejlholmgade 99, 1. th
5000 Odense C
Tlf. 66 19 37 40
E-mail: mette.wolfhagen@gmail.com
Hjemmeside​​Gym​nasieskolernes Musiklærerforening

Formand: Peter Drenck
Frugthaven 24
5462 Morud
Tlf. 64 80 14 25
E-mail: formand@gymmus.dk
Hjemmeside
Facebook​​Psykologilære​rforeningen

Formand: Anne Nielsen
Vognmagergade 8
1120 København K
Tlf. 8232 6661
E-mail: an@kvuc.dk
Hjemmeside
Facebook​


​​
Gymn​asieskolernes Pædagogikumforening

Formand: Annette Kjærgaard
Dankvart Dreyers Vej 44
5230 Odense M
Tlf. 26 39 19 06
E-mail: ak@tornbjerg-gym.dk
Hjemmeside​​Religionslærerforeni​ngen for Gymnasiet og hf

Formand: Signe Elise Bro
Katrineparken 19
8800  Viborg
Tlf. 60 66 35 85
E-mail: signeelisebro@gmail.com​
Hjemmeside
Facebook


​​
Retoriklærerforeningen

Formand: Bodil-Marie Ellerup Gade
Stadion Allé 31A, 4
8000 Aarhus C
Tlf. 27 77 50 72
E-mail: bodilmariegade@h​otmail.com
Hjemmeside
Facebook​​Russisklærerforeni​ngen

Formand: Susanne Brandbyge Nielsen
Mølleparken 28
4140 Borup
Tlf. 50 49 58 45
E-mail: sn@ngh.nu eller susanne.brandbyge.nielsen@skolekom.dk
Hjemmeside
Facebook​​Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)

Formand: Jørgen Lassen
Skovmærkevej 1
5220 Odense Sø
Tlf. 61 84 86 60
E-mail:joergen@fals.info
Hjemm​eside
FacebookSpansklærerforening​en

Formand: Irma Kobæk
Egebækvej 167
2850 Nærum
Tlf. 29 28 29 56
E-mail: irma.kobaek@rks-gym.dk
Hjemmeside
Facebook​​​Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Formand: Lise Bernsten Høyer
Nyborggade 7, 6. th
2100 København Ø
Tlf. 39 20 00 34
E-mail: tyskformand@gmail.com
Hjemmeside
Facebook​​Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor​ening (UUVF)

Formand: Lotte Klein
Tlf. 23 11 45 91
E-mail: lok@vuf.nu
Hjemmeside


​​

 

​Faglige-pædagogiske foreninger samt særskilte sektioner på det erhvervsgymnasiale område (hhx, htx og eux)

Dansklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux, eud
Formand: Gitte Lautrup
Udsigten 11, Uggelhuse
8900 Randers
Tlf. 86 49 43 53
E-mail: gl@tradium.dk
Hjemmeside
Facebook​​Drifts​økonomisk Forening

Handelsskolernes forening af lærere i afsætning og erhvervsøkonomi
Formand: Charlotte Møller Jensen
Højvangen 16, Gl. Kilden
9900  Frederikshavn
Tlf. 24 83 99 44
E-mail: cm@fhavnhs.dk
Hjemmeside
FacebookHandelsskolernes Engelsklære​rforening

Formand: Laila Thim
Stejlegårdsparken 100
6740 Bramming
Tlf. 23 45 62 48
E-mail: lt@vejenhs.dk
Hjemmeside
Facebook​​For​eningen af​ Lærere i Erhvervsret

Formand: Mads Vester Hegelund
Auningvej 4
4600 Køge
Tlf. 23 82 73 40
E-mail: mvh@uv.khs.dk
Hjemmeside

Idéhistorielærerforeningen

Formand: Peter Ruby Schmidt
Nørregade 83
5450 Otterup
Tlf. 2684 3740
E-mail: prs@sde.dk​​​Foreningen af Lære​re i International Økonomi (FLIØ)

Formand: Jørgen Sauer
Himmelevvej 25
4000 Roskilde
E-mail: jsa@rhs.dk
Hjemmeside
Facebook​Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Formand: Jytte Melin
Paradisvejen 18
8600 Silkeborg
Tlf. 60 12 46 27
E-mail: jme@learnmark.dk
Hjemmeside
Facebook​Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet

Formand: Hanne Riisager
Campus Vejle
Boulevarden 48
7100 Vejle
E-mail: hri@campusvejle.dk
Hjemmeside​Foreningen af ​Historielærere ved Handelsgymnasiet 

Formand: Sune Buur Ogilvie
Runddelen 7
6000 Kolding
Tlf. 61 77 15 36
E-mail: suog@tietgen.dk
HjemmesideHandelsskolernes Tysklærer​fore​ning

Formand: Susanne Buth Olsen
E-mail: sbo@ibc.dk
Hjemmeside​
Facebook


 
​Teknikfagslærerforeningen på htx og e​ux​

Formand: Ole Nystrøm
Borgergade 17
8660 Skanderborg
Tlf. 4014 0514
E-mail: olen@aarhustech.dk
Hjemmeside
FacebookTekniske Gymnasiers Matematiklærerforening​

Formand: Jan Boddum Larsen
Egebjergtoften 179
2750 Ballerup
Tlf. 2622 4244
E-mail: jbl@tec.dk​​​
HjemmesideTeknologilærerforeningen af 2016

Formand: Dorte Blicher Møller
Haderupvej 18
9560 Hadsund
Tlf. 2031 7746
E-mail: dbmo@aatg.dk


Foreningen af Undervisere i Kommu​nikation/IT
Formand: Ursula Gabriel Holst
A.H. Winges Vej 7, 1. tv
8200 Aarhus N
Tlf. 61 71 99 67
E-mail: ugh@tradium.dk
Hjemmeside
Facebook

Emner: Organisation
Interessent:  
Artikeltype:  

​​