Gymnasieskolen

Gymnasieskolen er GL's medlemsblad. Bladet indeholder artikler, som er af interesse for GL's medlemmer om pædagogiske, faglige og arbejdsmæssige spørgsmål.

Gymnasieskolen driver nyhedssitet på www.gymnasieskolen.dk.   

Hvis I er 2 GL medlemmer på samme adresse, kan I vælge at få Dansk Magisterforenings medlemsblad "Magisterbladet" i stedet for det ene eksemplar af Gymnasieskolen.

Skulle Gymnasieskolen ikke dukke op i brevsprækken som forventet, bedes du kontakte Peter Petersen.

Seneste nyheder fra Gymnasieskolen

 

 

Frustrerede rektorer: Vi vil beholde idræt som studieretningsfaghttp://gymnasieskolen.dk/frustrerede-rektorer-vi-vil-beholde-idr%C3%A6t-som-studieretningsfag, http://gymnasieskolen.dk/frustrerede-rektorer-vi-vil-beholde-idr%C3%A6t-som-studieretningsfagFrustrerede rektorer: Vi vil beholde idræt som studieretningsfag2016-09-27T07:15:22ZIngen studieretninger på stx må fremover indeholde idræt. Samtidig opstår faget som nyt studieretningsfag på htx. Uforståelig forskelsbehandling, mener flere rektorer og Danske Gymnasier.
Hvordan går det med læringen?http://gymnasieskolen.dk/hvordan-g%C3%A5r-det-med-l%C3%A6ringen, http://gymnasieskolen.dk/hvordan-g%C3%A5r-det-med-l%C3%A6ringenHvordan går det med læringen?2016-09-26T03:29:21Zdir="ltr">Jeg indrømmer det: Jeg beundrer Knud Illeris. Hans bidrag som læringsforsker har haft stor betydning for min praksis som gymnasielærer, ikke mindst fordi han både beskæftiger sig med engagement og med modstand mod læring hos eleverne - som en af de eneste læringsforskere. På konferencen “Skole og uddannelse - hvordan går det med læringen?” på DPU gjorde han klart, at det fremherskende uddannelseskoncept ikke er i overensstemmelse med, hvordan hensigtsmæssig læring finder sted. Det vil jeg begrunde i det følgende.
Minister ignorerer fortsat sektorens advarsler http://gymnasieskolen.dk/minister-ignorerer-fortsat-sektorens-advarsler, http://gymnasieskolen.dk/minister-ignorerer-fortsat-sektorens-advarslerMinister ignorerer fortsat sektorens advarsler 2016-09-23T11:17:13ZBåde ledere og GL forstår ikke, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby holder fast i, at skolerne kan spare og samtidig bibeholde kvaliteten i undervisningen.
Minister ignorerer forsat sektorens advarsler http://gymnasieskolen.dk/minister-ignorerer-forsat-sektorens-advarsler, http://gymnasieskolen.dk/minister-ignorerer-forsat-sektorens-advarslerMinister ignorerer forsat sektorens advarsler 2016-09-23T11:17:13ZBåde ledere og GL forstår ikke, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby holder fast i, at skolerne kan spare og samtidig bibeholde kvaliteten i undervisningen.
Fremtiden spirer i 3.y på Randers Statsskolehttp://gymnasieskolen.dk/fremtiden-spirer-i-3y-p%C3%A5-randers-statsskole, http://gymnasieskolen.dk/fremtiden-spirer-i-3y-p%C3%A5-randers-statsskoleFremtiden spirer i 3.y på Randers Statsskole2016-09-23T07:15:07ZFor et stykke tid siden blev skolen kontaktet af Andelskassen, der i samarbejde med VIA CFU har tilrettelagt et undervisningsforløb, der igangsætter elevernes evne til at tænke kreativt, søge anderledes løsninger på problemerne – og måske selv blive iværksættere senere. Projektet hedder meget betegnende Fremtiden spirer, se mere her: <a href="http://www.fremtidenspirer.dk/hvorfor">fremtidenspirer.dk</a>
Overblik: GL’s ønsker til ændringer af reformenhttp://gymnasieskolen.dk/overblik-gl%E2%80%99s-%C3%B8nsker-til-%C3%A6ndringer-af-reformen, http://gymnasieskolen.dk/overblik-gl%E2%80%99s-%C3%B8nsker-til-%C3%A6ndringer-af-reformenOverblik: GL’s ønsker til ændringer af reformen2016-09-23T05:00:04ZHvis GL kunne bestemme, ville den nye gymnasiereform se anderledes ud på flere punkter. Se GL’s høringssvar til reformen.
Sådan hjælper vi Langkær Gymnasiumhttp://gymnasieskolen.dk/s%C3%A5dan-hj%C3%A6lper-vi-langk%C3%A6r-gymnasium, http://gymnasieskolen.dk/s%C3%A5dan-hj%C3%A6lper-vi-langk%C3%A6r-gymnasiumSådan hjælper vi Langkær Gymnasium2016-09-22T11:38:38ZSiden historien brød ud om, at man på Langkær Gymnasium har sammensat klasserne efter etnicitet, har der været stor debat omkring, hvorvidt det er i orden og lovligt at opdele gymnasieklasser på baggrund af etnicitet og ikke ud fra et fagligt, pædagogisk hensyn.
Gymnasier vil holde fast i lokale studieretningerhttp://gymnasieskolen.dk/gymnasier-vil-holde-fast-i-lokale-studieretninger, http://gymnasieskolen.dk/gymnasier-vil-holde-fast-i-lokale-studieretningerGymnasier vil holde fast i lokale studieretninger2016-09-22T10:18:48ZDen nye reform strammer op på studieretningerne – både i forhold til antal og indhold. Flere skoler søger nu om dispensation til at udbyde studieretninger, der ikke står på Undervisningsministeriets centrale liste.
I år skal de løfte lidt merehttp://gymnasieskolen.dk/i-%C3%A5r-skal-de-l%C3%B8fte-lidt-mere, http://gymnasieskolen.dk/i-%C3%A5r-skal-de-l%C3%B8fte-lidt-mereI år skal de løfte lidt mere2016-09-22T05:00:45ZSom på mange andre gymnasier er der på grund af nedskæringer nu færre lærere på Solrød Gymnasium. To lærere forudsiger dårligere undervisning.
Bekymrede lærere satte spørgsmålstegn ved reformenhttp://gymnasieskolen.dk/bekymrede-l%C3%A6rere-satte-sp%C3%B8rgsm%C3%A5lstegn-ved-reformen, http://gymnasieskolen.dk/bekymrede-l%C3%A6rere-satte-sp%C3%B8rgsm%C3%A5lstegn-ved-reformenBekymrede lærere satte spørgsmålstegn ved reformen2016-09-21T08:31:18ZDet kan være svært at forstå et politisk kompromis, som gymnasiereformen er. Men de fremmødte gymnasielærere på gårsdagens informationsmøde forsøgte. Ministeriet og GL måtte stå for skud.
Tidsregistrering kan sagtens fungere, men…..http://gymnasieskolen.dk/tidsregistrering-kan-sagtens-fungere-men%E2%80%A6, http://gymnasieskolen.dk/tidsregistrering-kan-sagtens-fungere-men%E2%80%A6Tidsregistrering kan sagtens fungere, men…..2016-09-21T04:59:36ZDet er forståeligt, at vores formand, Annette Nordstrøm Hansen, for nylig angreb tidsregistreringen. For det er velkendt, at rigtig mange steder fungerer den ikke.<br />Men så længe vi lærere ikke har et fornuftigt minimumskrav på tid til forberedelse til den enkelte undervisningstime, så er vi nødt til at få tidsregistreringen til at fungere. For det modsatte vil betyde at vores arbejde aldrig ville få nogen ende, da man uden tidsregistrering og uden minimumskrav til forberedelse, ville kunne pålægge lærerne uendelig store byrder. Tidsregistrering er den bedste løsning under de nuværende forhold, hvis der vel at mærke er tillid mellem ledelse og lærere. Hvis ledelsen har tillid til, at lærerne har været fornuftige med den tid, de skriver på, og lærerne har en god fornemmelse for, hvad der er arbejdstid, og der samtidig er plads til at udvikle undervisningen, så burde der altså ikke være nogen ko på isen.
Kæmper for at blive svækkethttp://gymnasieskolen.dk/k%C3%A6mper-blive-sv%C3%A6kket, http://gymnasieskolen.dk/k%C3%A6mper-blive-sv%C3%A6kketKæmper for at blive svækket2016-09-20T12:39:03ZDet er lidt af et paradoks; GL's stående udvalg for ikke-fastansatte kæmper dybest set for at nedlægge sig selv. Men Frederik Lind, udvalgets repræsentant i hovedbestyrelsen, er bekymret for vikarerne, der rammes ekstra hårdt i nedskæringstider.
Ny lærer: ”Det fede er eleverne”http://gymnasieskolen.dk/ny-l%C3%A6rer-%E2%80%9Ddet-fede-er-eleverne%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/ny-l%C3%A6rer-%E2%80%9Ddet-fede-er-eleverne%E2%80%9DNy lærer: ”Det fede er eleverne”2016-09-19T09:06:07ZGymnasieskolen har fået lov til at følge Simone Strandvad i hendes første år som gymnasielærer. Hun har hurtigt fundet ud af, at hun elsker at give eleverne aha-oplevelser og se dem forstå sammenhængene.
Nyt nummer af Gymnasieskolen med tema om digitaliseringhttp://gymnasieskolen.dk/nyt-nummer-af-gymnasieskolen-med-tema-om-digitalisering, http://gymnasieskolen.dk/nyt-nummer-af-gymnasieskolen-med-tema-om-digitaliseringNyt nummer af Gymnasieskolen med tema om digitalisering2016-09-19T08:02:15ZDigitalisering, gymnasiereformen og nedskæringer er nogle af emnerne, som man kan læse om i månedens udgave af Gymnasieskolen.
Eleverne arbejder i hemmelige digitale netværkhttp://gymnasieskolen.dk/eleverne-arbejder-i-hemmelige-digitale-netv%C3%A6rk, http://gymnasieskolen.dk/eleverne-arbejder-i-hemmelige-digitale-netv%C3%A6rkEleverne arbejder i hemmelige digitale netværk2016-09-18T20:00:42ZNyt forskningsprojekt giver et unikt indblik i, hvordan elever i en klasse organiserer sig i digitale netværk, som ofte handler om at slippe nemmest gennem gymnasiet. Skolerne bliver nødt til at tænke helt anderledes for at følge med elevernes digitale tankegang, mener forsker.
Sådan ændrer teknologien skolernehttp://gymnasieskolen.dk/s%C3%A5dan-%C3%A6ndrer-teknologien-skolerne, http://gymnasieskolen.dk/s%C3%A5dan-%C3%A6ndrer-teknologien-skolerneSådan ændrer teknologien skolerne2016-09-18T20:00:36ZTeknologien udvikler sig med enorm fart, og det ændrer også ungdomsuddannelserne, mener Tim Frank Andersen, der er bestyrelsesformand i virksomheden In2media, som arbejder med digital innovation. Han sætter her ord på udviklingen og peger på tendenser.
Digitalisering siver ind i almendannelsenhttp://gymnasieskolen.dk/digitalisering-siver-ind-i-almendannelsen, http://gymnasieskolen.dk/digitalisering-siver-ind-i-almendannelsenDigitalisering siver ind i almendannelsen2016-09-18T20:00:35ZVidensdeling, afveksling og bredde er nogle af de ting, som de digitale værktøjer kan bringe ind i undervisningen.
Forskere: Eleverne skal lære at skabe digitale fortællingerhttp://gymnasieskolen.dk/forskere-eleverne-skal-l%C3%A6re-skabe-digitale-fort%C3%A6llinger, http://gymnasieskolen.dk/forskere-eleverne-skal-l%C3%A6re-skabe-digitale-fort%C3%A6llingerForskere: Eleverne skal lære at skabe digitale fortællinger2016-09-18T20:00:30ZReformens målsætning om at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund er fin. Men hvor er midlerne til opgaven?, spørger forskere. De efterlyser samtidig mere fokus på elevernes egne digitale produktioner.
Religionskritik i en terrortidhttp://gymnasieskolen.dk/religionskritik-i-en-terrortid, http://gymnasieskolen.dk/religionskritik-i-en-terrortidReligionskritik i en terrortid2016-09-18T20:00:20ZOpdagelsen af, at der er flere måder at være kristen eller muslim på, kan være en øjenåbner for elever. Samtidig har man som religionslærer i disse tider en god mulighed for at modvirke stigmatiseringen af en hel religion og dens udøvere, skriver kronikøren.
Minister afviser kritik af reformhttp://gymnasieskolen.dk/minister-afviser-kritik-af-reform, http://gymnasieskolen.dk/minister-afviser-kritik-af-reformMinister afviser kritik af reform2016-09-18T20:00:15ZEllen Trane Nørby står i den grad på mål for gymnasiereformen. Og hun kan slet ikke genkende det "sukkende kor", som Gymnasieskolen udstiller.
Bjarke sagde op: “Arbejdsglæden forsvandt”http://gymnasieskolen.dk/bjarke-sagde-op-%E2%80%9Carbejdsgl%C3%A6den-forsvandt%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/bjarke-sagde-op-%E2%80%9Carbejdsgl%C3%A6den-forsvandt%E2%80%9DBjarke sagde op: “Arbejdsglæden forsvandt”2016-09-18T20:00:10ZBjarke Lyster har sagt sit job som gymnasielærer op uden at have noget andet at lave. Han savnede tid til fordybelse og udvikling, og da det stod klart, at gymnasierne skal skære ned, tog han en beslutning.
Nedskæringerne er først lige begyndthttp://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringerne-er-f%C3%B8rst-lige-begyndt, http://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringerne-er-f%C3%B8rst-lige-begyndtNedskæringerne er først lige begyndt2016-09-18T20:00:05ZFra i år og frem til 2020 mister gymnasierne næsten 1,6 milliarder kroner, hvis regeringens foreslåede nedskæringer gennemføres. På gymnasierne er der allerede 1.000 færre lærere, selv om nedskæringerne først lige er begyndt.
GL om årskarakterer på hf: ”Dur ikke”http://gymnasieskolen.dk/gl-om-%C3%A5rskarakterer-p%C3%A5-hf-%E2%80%9Ddur-ikke%E2%80%9D-0, http://gymnasieskolen.dk/gl-om-%C3%A5rskarakterer-p%C3%A5-hf-%E2%80%9Ddur-ikke%E2%80%9D-0GL om årskarakterer på hf: ”Dur ikke”2016-09-16T08:50:04ZDet er en del af hf’s DNA, at der ikke er årskarakterer. Indføres de, vil de skabe mere fokus på karakteren og mindre på selve læringen, mener GL.
Minister: Ingen slækkelse af krav til lærerehttp://gymnasieskolen.dk/minister-ingen-sl%C3%A6kkelse-af-krav-til-l%C3%A6rere, http://gymnasieskolen.dk/minister-ingen-sl%C3%A6kkelse-af-krav-til-l%C3%A6rereMinister: Ingen slækkelse af krav til lærere2016-09-16T03:57:46ZUndervisningsministeren afviser, at gymnasiereformen sænker kravene for undervisningskompetence for gymnasielærere. Det er en ensretning af kravene, skriver hun til gymnasieskolen.dk.
Matematiklærere i chok: Lavere krav til lærere svækker niveauethttp://gymnasieskolen.dk/matematikl%C3%A6rere-i-chok-lavere-krav-til-l%C3%A6rere-sv%C3%A6kker-niveauet, http://gymnasieskolen.dk/matematikl%C3%A6rere-i-chok-lavere-krav-til-l%C3%A6rere-sv%C3%A6kker-niveauetMatematiklærere i chok: Lavere krav til lærere svækker niveauet2016-09-15T07:00:06ZPolitikerne lover højere faglighed med den nye gymnasiereform. Men det bliver svært, når professionsbachelorer kan undervise i matematik i gymnasiet, forudser Morten Olesen, der er formand for Matematiklærerforeningen.
Ekspert: Sådan er det gode digitale læremiddelhttp://gymnasieskolen.dk/ekspert-s%C3%A5dan-er-det-gode-digitale-l%C3%A6remiddel, http://gymnasieskolen.dk/ekspert-s%C3%A5dan-er-det-gode-digitale-l%C3%A6remiddelEkspert: Sådan er det gode digitale læremiddel2016-09-14T07:29:07ZBrugen af it og digitale læremidler i gymnasiet skal øges. Det kræver den nye reform. Men hvad er det egentlig, det gode digitale læremiddel kan? Marie Falkesgaard Slot, ph.d. i læremidler, giver her fem pejlemærker.
Nedskæringer har kostet 1.000 lærerjobshttp://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringer-har-kostet-1000-l%C3%A6rerjobs, http://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringer-har-kostet-1000-l%C3%A6rerjobsNedskæringer har kostet 1.000 lærerjobs2016-09-13T03:00:20ZPå et år er der blevet 1.000 færre lærere på gymnasieskolerne, viser en ny undersøgelse. Nedskæringerne har slået voldsomt igennem.
Lærere frygter årskarakterer i hfhttp://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-frygter-%C3%A5rskarakterer-i-hf, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-frygter-%C3%A5rskarakterer-i-hfLærere frygter årskarakterer i hf2016-09-12T11:38:58ZDet er et godt og centralt element i hf-uddannelsen, at der ikke er årskarakterer – og det skal der ikke laves om på, mener lærerne.
131 skoler reddede Lectio i fællesskabhttp://gymnasieskolen.dk/131-skoler-reddede-lectio-i-f%C3%A6llesskab, http://gymnasieskolen.dk/131-skoler-reddede-lectio-i-f%C3%A6llesskab131 skoler reddede Lectio i fællesskab2016-09-12T07:04:52ZStort set alle skoler, der bruger Lectio, var med til at finansiere den revisorerklæring, der sikrede, at de ikke skulle skifte software.
Har undervisningsministeren misforstået ordet: Anvendelsesorienteret?http://gymnasieskolen.dk/har-undervisningsministeren-misforst%C3%A5et-ordet-anvendelsesorienteret, http://gymnasieskolen.dk/har-undervisningsministeren-misforst%C3%A5et-ordet-anvendelsesorienteretHar undervisningsministeren misforstået ordet: Anvendelsesorienteret?2016-09-12T05:37:11ZSå blev den nye matematikkommissions medlemmer offentliggjort, og man kan håbe, at deres resultater bliver bedre end gymnasiereformen, som reelt set kun var et skridt frem og to tilbage.<br />Men da gymnasiereformen skulle forhandles på plads, var et af de mest omdiskuterede punkter, at (næsten) alle elever skulle have matematik på B-niveau. Personligt har jeg det fint med dette, da det øger min jobsikkerhed som matematiklærer helt frem til pensionsalderen. Hvilket jo er meget godt, når det er velkendt, at mange ældre kan have svært ved at finde job, og vi samtidig ved, at pensionsalderen nok ikke bliver lavere i fremtiden.<br />Men det, som er bekymrende, er undervisningsministerens udmelding om, hvad hun godt vil have, der sker på matematikområdet, som åbenbart også er det, hun vil have matematikkommissionen til. Her er, hvad hun sagde til Berlingske Tidende d. 26 marts 2016:
Undervisning med 15.000 menneskerhttp://gymnasieskolen.dk/undervisning-med-15000-mennesker, http://gymnasieskolen.dk/undervisning-med-15000-menneskerUndervisning med 15.000 mennesker2016-09-09T07:51:56ZUngdommens Folkemøde er en chance for at lære om samfund og demokrati på en måde, som eleverne ikke kan læse sig til, mener fire lærere fra Selandia.
Gymnasieelever indtager folkemødethttp://gymnasieskolen.dk/gymnasieelever-indtager-folkem%C3%B8det-0, http://gymnasieskolen.dk/gymnasieelever-indtager-folkem%C3%B8det-0Gymnasieelever indtager folkemødet2016-09-08T10:36:20ZFlere gymnasier bruger Ungdommens Folkemøde til at flytte undervisningen ud i “virkeligheden”.
Aftale på plads for fyret lærerhttp://gymnasieskolen.dk/aftale-p%C3%A5-plads-fyret-l%C3%A6rer, http://gymnasieskolen.dk/aftale-p%C3%A5-plads-fyret-l%C3%A6rerAftale på plads for fyret lærer2016-09-08T09:07:51ZGymnasielærer Søren Wilhjelm kan i næste uge vende tilbage til sin arbejdsplads. Derudover får han en kompensation. Det blev udfaldet efter forhandlingerne mellem den afskedigede lærer og Campus Bornholm.
Hvilket problem løser vi?http://gymnasieskolen.dk/hvilket-problem-l%C3%B8ser-vi, http://gymnasieskolen.dk/hvilket-problem-l%C3%B8ser-viHvilket problem løser vi?2016-09-08T05:25:15ZBåde på Langkær Gymnasium og Høje-Taastrup Gymnasium påpeges det, at det er et reelt problem, hvis der er for få etnisk danske elever i klasserne.<br />Det kan vi så alle sammen have en mening om, men selvfølgelig har gymnasielærere mere at have deres mening i end de fleste andre qua erfaringer fra undervisningen. Det er nemlig det, det egentligt burde handle om: hvad gør det ved undervisningen, hvis der ikke er nogen etnisk danske elever i klassen? Hvad gør det ved elevernes læring?
Bornholmske lærere opfordrer ledelsen til at gåhttp://gymnasieskolen.dk/bornholmske-l%C3%A6rere-opfordrer-ledelsen-til-g%C3%A5, http://gymnasieskolen.dk/bornholmske-l%C3%A6rere-opfordrer-ledelsen-til-g%C3%A5Bornholmske lærere opfordrer ledelsen til at gå2016-09-06T05:04:49ZI et åbent brev skriver lærerne på Campus Bornholm, at de ikke længere har tillid til ledelsen. Reaktionen kommer, efter Ombudsmanden kritiserede ledelsen for fyring.
Fyret lærer: “Jeg vidste, jeg ikke havde gjort noget galt”http://gymnasieskolen.dk/fyret-l%C3%A6rer-%E2%80%9Cjeg-vidste-jeg-ikke-havde-gjort-noget-galt%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/fyret-l%C3%A6rer-%E2%80%9Cjeg-vidste-jeg-ikke-havde-gjort-noget-galt%E2%80%9DFyret lærer: “Jeg vidste, jeg ikke havde gjort noget galt”2016-09-05T08:31:09ZSøren Wilhjelm var ikke i tvivl om, at han blot havde brugt sin ytringsfrihed. Men det var alligevel hårdt at blive afskediget på grund af det.
CL er ikke COOL merehttp://gymnasieskolen.dk/cl-er-ikke-cool-mere, http://gymnasieskolen.dk/cl-er-ikke-cool-mereCL er ikke COOL mere2016-09-05T08:00:09ZFor nogle år siden fandt flere uddannelsesinstitutioner åbenbart uddannelsessektorens svar på ”De vises sten”. Den hed COOperative Learning, som fik det mundrette navn COOL.<br />I dag er der nærmest ingen, der kalder det COOL mere, men i stedet for blot det mere neutrale CL. Det har jeg det egentlig ganske godt med, for så kool var COOL altså heller ikke. Forstå mig ret, jeg har fået rigtig meget ud af at arbejde med flere af de redskaber, som CL har. Der er mange gode aktiviteter og strukturer, som igangsætter flere af eleverne og dermed øger den samlede faglige aktivitet i en undervisningstime. Så jeg advokerer ikke for at fjerne alt, der har med CL at gøre. Men spørgsmålet er, om CL virkelig har løftet læringen så meget, som Kagans profeter lovede (Kagan er manden bag CL).
At skrive noter i hånden er bedre for indlæringenhttp://gymnasieskolen.dk/skrive-noter-i-h%C3%A5nden-er-bedre-indl%C3%A6ringen, http://gymnasieskolen.dk/skrive-noter-i-h%C3%A5nden-er-bedre-indl%C3%A6ringenAt skrive noter i hånden er bedre for indlæringen2016-09-02T10:02:59ZNyt, norsk forskningsprojekt viser, at notetagning i hånden ikke bare giver bedre indlæring, det styrker også hukommelsen. Forskerne opfordrer uddannelsesinstitutioner til at tage pen og papir i brug igen.
Ombudsmand kritiserer fyring af gymnasielærerhttp://gymnasieskolen.dk/ombudsmand-kritiserer-fyring-af-gymnasiel%C3%A6rer, http://gymnasieskolen.dk/ombudsmand-kritiserer-fyring-af-gymnasiel%C3%A6rerOmbudsmand kritiserer fyring af gymnasielærer2016-08-31T11:21:44ZDet var ikke i orden, da Campus Bornholm afskedigede gymnasielærer Søren Wilhjelm, slår Folketingets Ombudsmand nu fast.
Videoafleveringer hitter i matematikhttp://gymnasieskolen.dk/videoafleveringer-hitter-i-matematik, http://gymnasieskolen.dk/videoafleveringer-hitter-i-matematikVideoafleveringer hitter i matematik2016-08-31T07:10:47ZLøs en ligning, og optag en video af det. Sådan lyder lektien til næste matematiktime på flere og flere gymnasier. Den nye reform vil forstærke tendensen, siger matematiklærernes formand på hhx.
Hævnporno kræver politisk handlinghttp://gymnasieskolen.dk/h%C3%A6vnporno-kr%C3%A6ver-politisk-handling, http://gymnasieskolen.dk/h%C3%A6vnporno-kr%C3%A6ver-politisk-handlingHævnporno kræver politisk handling2016-08-30T10:15:36ZSom de fleste gymnasier for længst har opdaget, bliver flere og flere unge udsat for, at nøgenbilleder af dem bliver delt på nettet. Intime billeder, som de troede, var private, men som pludselig florerer rundt på Facebook og ondsindede hævnporno-sider. Ofte er der tale om unge piger, hvis ekskærester vælger at dele gamle nøgenbilleder eller videoer af pigerne på internettet uden deres samtykke. Det er en forfærdelig overskridelse af privatlivet, som gymnasierne har kæmpet med i flere år, og Alternativet mener, at der nu er behov for politisk handling. Derfor foreslår vi fire tiltag, som skal hjælpe ofrene både akut og forebyggende.
Elever, lærere og ledere: Nej til overvågninghttp://gymnasieskolen.dk/elever-l%C3%A6rere-og-ledere-nej-til-overv%C3%A5gning, http://gymnasieskolen.dk/elever-l%C3%A6rere-og-ledere-nej-til-overv%C3%A5gningElever, lærere og ledere: Nej til overvågning2016-08-30T07:39:56ZI stedet for at overvåge samtlige gymnasieelever til eksamen, bør prøverne laves om, så det blive sværere at snyde, mener elever, lærere og skoler.
Regeringen vil fortsætte nedskæringerne på gymnasiernehttp://gymnasieskolen.dk/regeringen-vil-forts%C3%A6tte-nedsk%C3%A6ringerne-p%C3%A5-gymnasierne, http://gymnasieskolen.dk/regeringen-vil-forts%C3%A6tte-nedsk%C3%A6ringerne-p%C3%A5-gymnasierneRegeringen vil fortsætte nedskæringerne på gymnasierne2016-08-30T06:41:57ZSom ventet vil regeringen skære yderligere på ungdomsuddannelserne til næste år, viser forslaget for næste års finanslov.
Fremtiden kommerhttp://gymnasieskolen.dk/fremtiden-kommer, http://gymnasieskolen.dk/fremtiden-kommerFremtiden kommer2016-08-30T05:47:58Zdir="ltr">Jeg hørte et ret spændende oplæg forleden om fremtidens digitale ungdomsuddannelser. Det var Tim Frank Andersen fra In2Media, der fortalte om den digitale udvikling og om nuværende og kommende vilde gadgets.
Lærer: Næsten umuligt at forhindre eksamenssnydhttp://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rer-n%C3%A6sten-umuligt-forhindre-eksamenssnyd, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rer-n%C3%A6sten-umuligt-forhindre-eksamenssnydLærer: Næsten umuligt at forhindre eksamenssnyd2016-08-29T06:52:24ZElever får personer udefra til at lave deres eksamensopgave via delingsværktøjer. Næsten umuligt at stoppe den slags snyd, mener lærer
På sommerkursus med Nordspråk på Gotlandhttp://gymnasieskolen.dk/p%C3%A5-sommerkursus-med-nordspr%C3%A5k-p%C3%A5-gotland, http://gymnasieskolen.dk/p%C3%A5-sommerkursus-med-nordspr%C3%A5k-p%C3%A5-gotlandPå sommerkursus med Nordspråk på Gotland2016-08-29T04:16:06ZHvad er det, der bevirker, at man kan få ca. 30 lærere (overvejende kvinder) fra de nordiske lande til at mødes til efteruddannelseskursus i sommerferien? Ganske vist var kurset placeret på den smukke og historisk interessante ø Gotland, - men alligevel?
Minister slår fast: Adgang til hf efter 9. skal være sværerehttp://gymnasieskolen.dk/minister-sl%C3%A5r-fast-adgang-til-hf-efter-9-skal-v%C3%A6re-sv%C3%A6rere, http://gymnasieskolen.dk/minister-sl%C3%A5r-fast-adgang-til-hf-efter-9-skal-v%C3%A6re-sv%C3%A6rereMinister slår fast: Adgang til hf efter 9. skal være sværere2016-08-26T11:12:16ZUndervisningsministeren slår fast, at det skal være sværere at komme på hf efter 9. klasse end efter 10. Lovforslaget om reformen er netop sendt til høring.
Minister overvejer overvågning af elevernehttp://gymnasieskolen.dk/minister-overvejer-overv%C3%A5gning-af-eleverne, http://gymnasieskolen.dk/minister-overvejer-overv%C3%A5gning-af-eleverneMinister overvejer overvågning af eleverne2016-08-26T09:15:45ZElevernes skærme og aktiviteter på internettet til eksamen skal måske overvåges i fremtiden, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V). Ekspert mener overvågning er ude af proportioner.
Matematiklærere: God idé med tidlig testhttp://gymnasieskolen.dk/matematikl%C3%A6rere-god-id%C3%A9-med-tidlig-test, http://gymnasieskolen.dk/matematikl%C3%A6rere-god-id%C3%A9-med-tidlig-test Matematiklærere: God idé med tidlig test2016-08-25T07:10:49ZFremover skal eleverne til prøve i matematik kun tre måneder inde i 1.g. Matematiklærernes formænd på stx og hhx er umiddelbart positive.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxNedskæringer Deltag i konkurrencen
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformudspillet og GL's holdninger til det.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger