Gymnasieskolen

Gymnasieskolen er GL's medlemsblad. Bladet indeholder artikler, som er af interesse for GL's medlemmer om pædagogiske, faglige og arbejdsmæssige spørgsmål.

Gymnasieskolen driver nyhedssitet på www.gymnasieskolen.dk.   

Hvis I er 2 GL medlemmer på samme adresse, kan I vælge at få Dansk Magisterforenings medlemsblad "Magisterbladet" i stedet for det ene eksemplar af Gymnasieskolen.

Skulle Gymnasieskolen ikke dukke op i brevsprækken som forventet, bedes du kontakte Peter Petersen.

Seneste nyheder fra Gymnasieskolen

 

 

Ingeniørerne: Naturvidenskaben ikke styrkethttp://gymnasieskolen.dk/ingeni%C3%B8rerne-naturvidenskaben-ikke-styrket, http://gymnasieskolen.dk/ingeni%C3%B8rerne-naturvidenskaben-ikke-styrketIngeniørerne: Naturvidenskaben ikke styrket2014-11-21T11:06:52ZIngeniørerne mener, at EVA’s konklusion om, at naturvidenskaben efter reformen er styrket, er en halv sandhed.
"Svært at forudse, hvad elever kan finde på"http://gymnasieskolen.dk/sv%C3%A6rt-forudse-hvad-elever-kan-finde-p%C3%A5, http://gymnasieskolen.dk/sv%C3%A6rt-forudse-hvad-elever-kan-finde-p%C3%A5"Svært at forudse, hvad elever kan finde på"2014-11-21T08:38:03ZUndervisningsdifferentiering kan også være at lade eleverne finde deres egen vej til viden. Det har lærere på Rødovre Gymnasium gjort med IBSE. Det har givet gode resultater, men også været hårdt, fortæller de.
Elever kaster sig over naturvidenskabhttp://gymnasieskolen.dk/elever-kaster-sig-over-naturvidenskab, http://gymnasieskolen.dk/elever-kaster-sig-over-naturvidenskabElever kaster sig over naturvidenskab2014-11-20T10:02:53ZLangt flere unge vælger matematik, fysik og kemi, og flere unge tager en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Eleverne undrer sig derfor over den politiske debat.
GL: Usikkerhed om ny ungdomsuddannelsehttp://gymnasieskolen.dk/gl-usikkerhed-om-ny-ungdomsuddannelse, http://gymnasieskolen.dk/gl-usikkerhed-om-ny-ungdomsuddannelseGL: Usikkerhed om ny ungdomsuddannelse2014-11-20T05:26:13ZI et nyt høringssvar stiller Gymnasieskolernes Lærerforening spørgsmåltegn ved, hvor den nye merkantile eux passer ind i udbuddet af ungdomsuddannelser. Formanden frygter, at den kommer til at overlappe med den treårige hhx.
Lærere skifter holdning til mentorordninghttp://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-skifter-holdning-til-mentorordning, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-skifter-holdning-til-mentorordningLærere skifter holdning til mentorordning2014-11-19T07:06:06ZMange lærere på Faaborg Gymnasium var kritiske, da ledelsen i sidste skoleår indførte obligatoriske vejledningssamtaler for alle 1.g’ere. Nu har ordningen bredt sig – og stemningen på lærerværelset er en anden.
Skoler om socialt taxameter: Ekstra millioner gør en forskelhttp://gymnasieskolen.dk/skoler-om-socialt-taxameter-ekstra-millioner-g%C3%B8r-en-forskel, http://gymnasieskolen.dk/skoler-om-socialt-taxameter-ekstra-millioner-g%C3%B8r-en-forskelSkoler om socialt taxameter: Ekstra millioner gør en forskel2014-11-18T08:05:23ZSkoler glæder sig over ekstra millioner fra det sociale taxameter. Pengene skal blandt andet bruges til flere lærere.
It-fallit: ”Death by slides"http://gymnasieskolen.dk/it-fallit-%E2%80%9Ddeath-slides, http://gymnasieskolen.dk/it-fallit-%E2%80%9Ddeath-slidesIt-fallit: ”Death by slides"2014-11-18T07:20:32ZClay Shirky, en amerikansk professor i sociale medier ved New York University, har forbudt brugen af bærbare computere, iPads og smartphones under sine forelæsninger!<br />Som daglig it-bruger af sociale medier i undervisningen er man lettere rystet. Hvad er der gået galt med Clay Shirkys viden om it-teknologi og hans pædagogiske praksis? Der er noget, der skurrer i ørerne.<br />Er det, fordi mange forskere i sociale medier kun har et teoretisk forhold til området? De ved en masse om kommunikationsteorierne bag Twitter, Instagram etc; men har ikke selv brugt medierne i en pædagogisk praksis og hentet nogle nyttige erfaringer herfra?
Læsevejleder får ny pris for sin kamp for ordblinde eleverhttp://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6sevejleder-f%C3%A5r-ny-pris-sin-kamp-ordblinde-elever, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6sevejleder-f%C3%A5r-ny-pris-sin-kamp-ordblinde-eleverLæsevejleder får ny pris for sin kamp for ordblinde elever2014-11-17T09:29:04ZLæsevejledernes hidtidige formand, Margrethe Mørch, er blevet hædret for sin indsats for ordblinde elever med en ny, årlig pris. Hun betragter ordblinde gymnasieelever som en stor ressource.
Innovation og skrift i Japanhttp://gymnasieskolen.dk/innovation-og-skrift-i-japan, http://gymnasieskolen.dk/innovation-og-skrift-i-japanInnovation og skrift i Japan2014-11-17T07:19:35ZI det foregående indlæg nævnte jeg den lille bolle af ris - お握り(Onigiri) - der har fået en ny chance på de japanske butikshylder takket være en elegant indpakning.Lysdioden, der netop indbragte tre japanske forskere Nobelprisen i fysik, har tilsvarende bidraget til, at de mange Konbini butikker fortsat kan holde åbent hele natten på trods af mangel på elektricitet fra atomkraftværkerne, der er sat på stand by. Men også de asiatiske skrifttegn har fået en ny opblomstring takket være teknologiske innovationer. Tekstbehandling og smartphones har fået brugen af asiatiske skrifttegn til at eksplodere de seneste år. Det er stik imod forventningen for 150 år siden. Dertil kommer, at det er lykkedes forskere at bryde koden for de ældste tegn, der stammer tilbage fra ca. 1500 år før vor tidsregning. Det er tidlig bronzealder, altså tiden for solvognen og Akhnaton i Egypten. Og det er et fascinerende verdensbillede, der åbenbarer sig og lever videre den dag i dag, på trods af glemsel, misforståelser og fejltolkninger.Se for eksempel på tegnet 握, som vi bruges til at skrive Onigiri. Den højre side af tegnet er 屋, der kombinerer 尸 og 至. 至 forestiller en pil, der står med spidsen i jorden. Pilen er skudt af for at lade guderne - eller tilfældet - udvælge et sted. 尸 forestiller en dør. Tilsammen betyder 屋 et lille hus, der er rejst på et særligt udvalgt sted. I sin tid blev det brugt til at opbevare de afdøde inden begravelsen. I dag er betydningen abstraheret til at betyde et lille hus i almindelighed. F.eks. hedder en bager パン屋 (panya).Den venstre side af 握 er en forenkling af 手, der forestiller en hånd. Tanken er, at når en hånd klemmes sammen, så bliver der trangt og indeklemt som i et lille hus. Derfor betyder 握 at klemme. Tegnet kan så kombineres med andre tegn og danne betydninger som at begribe - 把握 (haaku) - og håndtryk - 握手 (akusyu).I det hele taget synes tegnet 手, der forestiller en hånd, at være ret centralt i det verdensbillede, som de asiatiske skrifttegn udtrykker. Det betyder en hånd, men det indeholder også en afledt betydning af et ønske om hjælp.Omkring denne betydning udfolder de øvrige skrifttegn sig i fire semantiske felter. Det første felt styres af betydningen at spørge - 尋. Det andet felt styres af betydningen et sted - 土. Det tredje felt styres af betydningen at sige - 言. Og det fjerde felt styres af betydningen en ven - 友. Tilsammen giver det en forståelse af at opsøge guderne, at møde dem et helligt sted, at fremføre en bøn og at få hjælp.For at antyde, hvordan dette hænger sammen, kan vi lige se på en kort forklaring af de to tegn for at opsøge og få hjælp.Tegnet 尋 betyder at opsøge, at spørge. Det kombinerer 左 og 右.左 kombinerer en forenkling af en hånd - 手 - og et magisk redskab - 工. Det magiske redskab blev brugt, når en gud skulle opsøges. Oprindeligt betød 左 at opsøge. Men da det magiske redskab blev holdt i venstre hånd, så er tegnet senere kommet til at betyde venstre (hidari).右 kombinerer ligeledes en forenkling af en hånd - 手 - men med en skål med en bøn 口. Oprindelig betød 右 at fremføre en bøn. Men da skålen med bønnen blev holdt i højre hånd er tegnet senere kommet til at betyde højre (migi).Tegnet 尋 betød således oprindelig at opsøge guderne og fremføre en bøn. I dag er betydningen abstraheret til at betyde at spørge i almindelighed.Tegnet 友, der styrer det fjerde felt, betyder i dag en ven. Det forestiller to forenklinger af en hånd - 手. 友 refererer til opgaver, der ikke kan klares alene. Tegnet betød egentlig at arbejde sammen. Men da de, der hjælper en, er ens venner, så er tegnet siden kommet til at betyde en ven. Betydningen at hjælpe skrives nu i dag med tegnet 助. I stedet for at kombinere to hænder, så kombinerer det to markredskaber, nemlig en hakke og en greb.
Tips til undervisningsdifferentieringhttp://gymnasieskolen.dk/tips-til-undervisningsdifferentiering, http://gymnasieskolen.dk/tips-til-undervisningsdifferentieringTips til undervisningsdifferentiering2014-11-14T12:13:17ZGymnasielærer og ekstern underviser på teoretisk pædagogikum Nicolas Marinos giver her sine gode råd og litteratur om undervisningsdifferentiering.
"Niveaudeling handler om mere end fagligt standpunkt"http://gymnasieskolen.dk/niveaudeling-handler-om-mere-end-fagligt-standpunkt, http://gymnasieskolen.dk/niveaudeling-handler-om-mere-end-fagligt-standpunkt"Niveaudeling handler om mere end fagligt standpunkt"2014-11-14T11:50:01ZLærerne på VUC Aarhus var trætte af, at de hverken kunne nå de dygtigste eller de svageste elever helt. Derfor deler de nu eleverne op, men ikke kun på baggrund af deres faglige niveau.
Finanslov 2015: Socialt taxameter er vedtagethttp://gymnasieskolen.dk/finanslov-2015-socialt-taxameter-er-vedtaget, http://gymnasieskolen.dk/finanslov-2015-socialt-taxameter-er-vedtagetFinanslov 2015: Socialt taxameter er vedtaget2014-11-14T07:01:36ZRegeringen, SF og Enhedslisten har med finansloven 2015 sikret et socialt taxameter til landets gymnasier og erhvervsskoler.
NV-lærere: Afskaf NVhttp://gymnasieskolen.dk/nv-l%C3%A6rere-afskaf-nv, http://gymnasieskolen.dk/nv-l%C3%A6rere-afskaf-nvNV-lærere: Afskaf NV2014-11-13T07:40:28ZNaturvidenskabeligt grundforløb bør erstattes til fordel for et ekstra naturvidenskabeligt fag på C-niveau. Det mener flere formænd for faglige foreninger.
GL: Alle elever skal screeneshttp://gymnasieskolen.dk/gl-alle-elever-skal-screenes, http://gymnasieskolen.dk/gl-alle-elever-skal-screenesGL: Alle elever skal screenes2014-11-12T08:43:29ZFremover skal alle skoler screene eleverne i udvalgte fag og følge op med systematisk hjælp, hvor der er behov, anbefaler GL. Det kan for eksempel være læsevejledning eller turbokurser i grammatik.
Tema om undervisningsdifferentiering i det nye nummer af Gymnasieskolenhttp://gymnasieskolen.dk/tema-om-undervisningsdifferentiering-i-det-nye-nummer-af-gymnasieskolen, http://gymnasieskolen.dk/tema-om-undervisningsdifferentiering-i-det-nye-nummer-af-gymnasieskolenTema om undervisningsdifferentiering i det nye nummer af Gymnasieskolen2014-11-12T08:26:00ZI dag udkommer Gymnasieskolen med tema om undervisningsdifferentiering. Bladet sætter også fokus på, at der er stor forskel på lærernes løn på studieture og den norske lærerstrejke. Professor Dennis Shirley interviewes om fremtidens lærerroller.
Hvor blev autoriteten af? – et forsvar for den privatpraktiserende lærer alias læreren med et kaldhttp://gymnasieskolen.dk/hvor-blev-autoriteten-af-%E2%80%93-et-forsvar-den-privatpraktiserende-l%C3%A6rer-alias-l%C3%A6reren-med-et-kald, http://gymnasieskolen.dk/hvor-blev-autoriteten-af-%E2%80%93-et-forsvar-den-privatpraktiserende-l%C3%A6rer-alias-l%C3%A6reren-med-et-kaldHvor blev autoriteten af? – et forsvar for den privatpraktiserende lærer alias læreren med et kald2014-11-11T22:00:22ZKronikørens dannelsessyn og forsvar for den privatpraktiserende lærer er i solid modvind blandt førerhundene inden for uddannelsessystemet. Men kendetegnende for den gode lærer er evnen til at tage autoriten og myndigheden på sig og udøve den. Fordi læreren inden for sit faglige felt ”ved bedre” og lidenskabeligt ønsker at formidle denne viden til modtagerne.
Gymnasieelever kan afsløre politikernes fup http://gymnasieskolen.dk/gymnasieelever-kan-afsl%C3%B8re-politikernes-fup, http://gymnasieskolen.dk/gymnasieelever-kan-afsl%C3%B8re-politikernes-fupGymnasieelever kan afsløre politikernes fup 2014-11-11T22:00:20ZOfte kræver det kun nogle få søgninger på Google for at afsløre politikernes brug af forkerte tal og fakta. Faktatjekkerne fra DR’s Detektor mener, det er oplagt at overføre deres arbejdsmetoder til undervisningen.
Vi skal være modige og kreativehttp://gymnasieskolen.dk/vi-skal-v%C3%A6re-modige-og-kreative, http://gymnasieskolen.dk/vi-skal-v%C3%A6re-modige-og-kreativeVi skal være modige og kreative2014-11-11T22:00:20ZUddannelsesverdenen skal finde Den Fjerde Vej, siger professor Dennis Shirley, som er en af hovedtalerne på GL's jubilæumskonference i april. Det er svært, når lærerne angribes og udsættes for pres fra mange sider. Men også lærerne og deres organisationer bliver nødt til at tænke anderledes, lyder beskeden.
Stor forskel på lærernes løn på studieturehttp://gymnasieskolen.dk/stor-forskel-p%C3%A5-l%C3%A6rernes-l%C3%B8n-p%C3%A5-studieture, http://gymnasieskolen.dk/stor-forskel-p%C3%A5-l%C3%A6rernes-l%C3%B8n-p%C3%A5-studietureStor forskel på lærernes løn på studieture2014-11-11T22:00:16ZMed OK 13 kom der nye regler for arbejdstiden på studieture. Det er meget forskelligt, hvordan skolerne vælger at bruge dem. Specielt er der forskel på, hvor meget lærerne er til rådighed, og hvor meget rådighedstimerne er værd.
Efter strejken: Norske lærere undgik fast tilstedeværelsehttp://gymnasieskolen.dk/efter-strejken-norske-l%C3%A6rere-undgik-fast-tilstedev%C3%A6relse, http://gymnasieskolen.dk/efter-strejken-norske-l%C3%A6rere-undgik-fast-tilstedev%C3%A6relseEfter strejken: Norske lærere undgik fast tilstedeværelse2014-11-11T22:00:15ZDe norske lærere stod til 7,5 timers daglig tilstedeværelse på skolen, men efter en lærerstrejke blev det krav opgivet. De norske lærere ”vandt” måske, fordi kommunernes forhandlere ikke fik opbakning fra den nye regering. Gymnasieskolen har besøgt de norske lærere.
Pædagogikum øger fokus på undervisningsdifferentieringhttp://gymnasieskolen.dk/p%C3%A6dagogikum-%C3%B8ger-fokus-p%C3%A5-undervisningsdifferentiering, http://gymnasieskolen.dk/p%C3%A6dagogikum-%C3%B8ger-fokus-p%C3%A5-undervisningsdifferentieringPædagogikum øger fokus på undervisningsdifferentiering2014-11-11T22:00:10ZPå teoretisk pædagogikum har de valgt at fokusere mere på undervisningsdifferentiering. Som et nyt tiltag er der i år en workshop om emnet. Gymnasieskolen fangede to pædagogikumkandidater i pausen.
Flere gymnasier deler elever op efter niveauhttp://gymnasieskolen.dk/flere-gymnasier-deler-elever-op-efter-niveau, http://gymnasieskolen.dk/flere-gymnasier-deler-elever-op-efter-niveauFlere gymnasier deler elever op efter niveau2014-11-11T22:00:06ZFlere og flere gymnasier underviser de dygtigste og dårligste elever hver for sig i visse fag. Erfaringerne er gode. Uddannelsesforsker er dog skeptisk.
”Jeg gør jo bare, som jeg gør, fordi det virker”http://gymnasieskolen.dk/%E2%80%9Djeg-g%C3%B8r-jo-bare-som-jeg-g%C3%B8r-fordi-det-virker%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/%E2%80%9Djeg-g%C3%B8r-jo-bare-som-jeg-g%C3%B8r-fordi-det-virker%E2%80%9D”Jeg gør jo bare, som jeg gør, fordi det virker”2014-11-11T22:00:05ZEkstra forklaringer til de svage og mere krævende opgaver til de dygtige. Der er masser af undervisningsdifferentiering i Ole Dalsgaards matematiktimer på hhx og htx i Tønder.
Den svære udfordring at ramme allehttp://gymnasieskolen.dk/den-sv%C3%A6re-udfordring-ramme-alle, http://gymnasieskolen.dk/den-sv%C3%A6re-udfordring-ramme-alleDen svære udfordring at ramme alle2014-11-11T22:00:02ZHar gymnasielærerne en gammeldags forståelse af undervisningsdifferentiering, eller gør de det så godt, som de kan? Det har forskerne forskellige holdninger til. De er til gengæld enige om, at kravet om at nå alle elever er en daglig kamp.
EVA jagter god differentieret undervisninghttp://gymnasieskolen.dk/eva-jagter-god-differentieret-undervisning, http://gymnasieskolen.dk/eva-jagter-god-differentieret-undervisningEVA jagter god differentieret undervisning2014-11-11T22:00:01ZI ny undersøgelse går Danmarks Evalueringsinstitut tæt på otte gymnasielærere, der arbejder målrettet med at nå alle deres elever – trods stor niveauforskel. Formålet med undersøgelsen er at inspirere andre.
Unge skal gøres parate til hfhttp://gymnasieskolen.dk/unge-skal-g%C3%B8res-parate-til-hf, http://gymnasieskolen.dk/unge-skal-g%C3%B8res-parate-til-hfUnge skal gøres parate til hf2014-11-11T11:49:49ZFlere unge skal lære, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse, inden de er parate til at gå på hf. GL ønsker paratpakker til hf udbredt endnu mere.
Lærebøger eller læreplan?http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6reb%C3%B8ger-eller-l%C3%A6replan, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6reb%C3%B8ger-eller-l%C3%A6replanLærebøger eller læreplan?2014-11-11T11:23:51ZJeg har igen i år haft glæden af at undervise noget af tiden på de fagdidaktiske pædagogikumkurser i kemi. Og det er simpelthen en stor fornøjelse! Der er så mange ideer, så meget inspiration, nytænkning, gå-på-mod og lyst til videndeling, at jeg er kommet hjem med en hel masse, som jeg gerne vil afprøve eller arbejde videre med.
Quiz-app giver elever hurtig respons på faglige problemerhttp://gymnasieskolen.dk/quiz-app-giver-elever-hurtig-respons-p%C3%A5-faglige-problemer, http://gymnasieskolen.dk/quiz-app-giver-elever-hurtig-respons-p%C3%A5-faglige-problemerQuiz-app giver elever hurtig respons på faglige problemer2014-11-07T09:30:08ZMed Study Quiz kan eleverne bruge deres smartphone til at svare på quiz-spørgsmål oprettet af læreren. Lærere fra Tørring Gymnasium og Fredericia Gymnasium er begejstrede over, hvor nemt det nye it-værktøj er at bruge.
Gymnasieklasser klarer sig godt i stor undersøgelse af indeklimaethttp://gymnasieskolen.dk/gymnasieklasser-klarer-sig-godt-i-stor-unders%C3%B8gelse-af-indeklimaet, http://gymnasieskolen.dk/gymnasieklasser-klarer-sig-godt-i-stor-unders%C3%B8gelse-af-indeklimaetGymnasieklasser klarer sig godt i stor undersøgelse af indeklimaet2014-11-06T08:04:24ZFlertallet af de gymnasieelever, som under en landsdækkende undersøgelse har målt CO2 i deres klasselokale, arbejder i en god luftkvalitet. Men der er også klasser, der har målt tre gange højere CO2-indhold end den acceptable grænse.
Kom CD-ORD i it-skoletasken http://gymnasieskolen.dk/kom-cd-ord-i-it-skoletasken, http://gymnasieskolen.dk/kom-cd-ord-i-it-skoletaskenKom CD-ORD i it-skoletasken 2014-11-05T06:35:39Zclass="Normal">Tidligt i skoleåret var jeg på et kursus i CD-ORD, som er et læse-skrive-program, der hjælper ordblinde og svage læsere med stavning og oplæsning af alle former for e-tekster. 
Steffen Brandt: Min gymnasietidhttp://gymnasieskolen.dk/steffen-brandt-min-gymnasietid, http://gymnasieskolen.dk/steffen-brandt-min-gymnasietidSteffen Brandt: Min gymnasietid2014-11-05T06:15:00ZSteffen Brandt nød friheden og at udfordre sig selv i gymnasiet blandt andet med teaterforestillinger. Men han udfordrede også sin dansklærer, der måtte bære over med hans grænsesøgende stile.
Lederne: Svært med faste principper for differentiering af arbejdsopgaverhttp://gymnasieskolen.dk/lederne-sv%C3%A6rt-med-faste-principper-differentiering-af-arbejdsopgaver, http://gymnasieskolen.dk/lederne-sv%C3%A6rt-med-faste-principper-differentiering-af-arbejdsopgaverLederne: Svært med faste principper for differentiering af arbejdsopgaver2014-11-04T11:18:33ZLedelsen kan ikke melde faste principper for differentiering af arbejdsopgaver ud, siger formændene for to lederforeninger
Jamen vi kan godt lide de kasser!http://gymnasieskolen.dk/jamen-vi-kan-godt-lide-de-kasser, http://gymnasieskolen.dk/jamen-vi-kan-godt-lide-de-kasserJamen vi kan godt lide de kasser!2014-11-03T10:52:03ZFor nogle dage siden stod jeg på en scene foran godt 1000 elever. Ganske grænseoverskridende når man i grunden bare er en dansklærer, der gerne vil have lov at stå i et overskueligt klasselokale og klamre sig til et litteraturleksikon. Som minimum et tavlekridt. Men det var netop i egenskab af dansklærer, jeg stod der til skolens morgensamling med en mikrofon frem for et tavlekridt, for jeg og en kollega skulle afsløre vinderne af den store novellekonkurrence, vi netop havde afholdt hos os.
Elever: hjælp os med at slukke nettethttp://gymnasieskolen.dk/elever-hj%C3%A6lp-os-med-slukke-nettet, http://gymnasieskolen.dk/elever-hj%C3%A6lp-os-med-slukke-nettetElever: hjælp os med at slukke nettet2014-11-03T08:10:36ZAdgangen til sociale medier, videoer og spil forstyrrer de fleste elever så meget, at det forringer deres udbytte af undervisningen, viser en stor undersøgelse. Mange vil have lærerens hjælp til at slukke for de digitale forstyrrelser.
GL: Karakterkrav overskygger vigtig debat om fremtidens gymnasierhttp://gymnasieskolen.dk/gl-karakterkrav-overskygger-vigtig-debat-om-fremtidens-gymnasier, http://gymnasieskolen.dk/gl-karakterkrav-overskygger-vigtig-debat-om-fremtidens-gymnasierGL: Karakterkrav overskygger vigtig debat om fremtidens gymnasier2014-10-31T08:00:56ZEt nyt debatoplæg fra GL er tænkt som et konstruktivt og nuanceret indspark i de kommende politiske forhandlinger om fremtidens gymnasier.
Rettelse: Flere grunde til at Akademikerne vokser http://gymnasieskolen.dk/rettelse-flere-grunde-til-akademikerne-vokser-0, http://gymnasieskolen.dk/rettelse-flere-grunde-til-akademikerne-vokser-0Rettelse: Flere grunde til at Akademikerne vokser 2014-10-31T05:12:21ZParaplyorganisationen Akademikerne bliver større år for år, men ikke helt som det stod i artiklen i Gymnasieskolens særnummer, der udkom i forgårs.
Lærere bag 'it-forbud': “Vi uddanner ikke stenografer”http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-bag-it-forbud-%E2%80%9Cvi-uddanner-ikke-stenografer%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-bag-it-forbud-%E2%80%9Cvi-uddanner-ikke-stenografer%E2%80%9DLærere bag 'it-forbud': “Vi uddanner ikke stenografer”2014-10-30T08:09:53ZTo lærere på Øregård Gymnasium vil gøre op med elevernes ureflekterede brug af computere og tablets i timerne. Derfor skal noter tages på papir.
Uklart hvordan ledere differentierer mellem lærerehttp://gymnasieskolen.dk/uklart-hvordan-ledere-differentierer-mellem-l%C3%A6rere, http://gymnasieskolen.dk/uklart-hvordan-ledere-differentierer-mellem-l%C3%A6rereUklart hvordan ledere differentierer mellem lærere2014-10-29T12:53:05ZDifferentiering af lærernes arbejdsopgaver er udbredt på skolerne. Tillidsrepræsentanter har dog svært ved at gennemskue, hvordan lederne fordeler arbejdet.
Hvilke fag er almendannende?http://gymnasieskolen.dk/hvilke-fag-er-almendannende, http://gymnasieskolen.dk/hvilke-fag-er-almendannendeHvilke fag er almendannende?2014-10-29T08:31:22ZDe gymnasiale uddannelser skal ifølge bekendtgørelserne ”<em>forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene</em>”.<br />Men hvilke fag er det, der skal sørge for almendannelsen? Og hvad mener vi egentlig med almendannelse i denne sammenhæng?
Fremtidens udfordringerhttp://gymnasieskolen.dk/fremtidens-udfordringer, http://gymnasieskolen.dk/fremtidens-udfordringerFremtidens udfordringer2014-10-28T22:00:15ZFormand Annette Nordstrøm Hansen og de to næstformænd, Sigrid Jørgensen og Jeppe Kragelund, fortæller på de følgende sider, hvad de har tænkt sig at gøre ved de udfordringer, GL står over for.
”Utan facket har du inte en chans”http://gymnasieskolen.dk/%E2%80%9Dutan-facket-har-du-inte-en-chans%E2%80%9D, http://gymnasieskolen.dk/%E2%80%9Dutan-facket-har-du-inte-en-chans%E2%80%9D”Utan facket har du inte en chans”2014-10-28T22:00:10ZI Sverige er gymnasielærerne organiseret sammen med folkeskolelærerne, men splittet i to forskellige fagforeninger. Selvom den nye regering har lovet lønstigninger, er svenskerne stadig milevidt fra dansk lønniveau.
Akademikerne vokser og vokserhttp://gymnasieskolen.dk/akademikerne-vokser-og-vokser, http://gymnasieskolen.dk/akademikerne-vokser-og-vokserAkademikerne vokser og vokser2014-10-28T22:00:08ZPå fem år er de akademiske fagforeninger vokset med 67 procent, så der nu samlet set er 203.000 medlemmer. Det gør akademikerne stærke ved overenskomstforhandlingerne, men de skal passe på ikke at hvile på laurbærrene, siger professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.
Hvorfor er du medlem?http://gymnasieskolen.dk/hvorfor-er-du-medlem, http://gymnasieskolen.dk/hvorfor-er-du-medlemHvorfor er du medlem?2014-10-28T22:00:05Z<img alt="" class="media-image" height="240" width="180" src="http://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/styles/large/public/andreas.png?itok=YzConD6b" />
Det handler om magthttp://gymnasieskolen.dk/det-handler-om-magt, http://gymnasieskolen.dk/det-handler-om-magtDet handler om magt2014-10-28T22:00:02Z
I danmark skal vi helst være enigehttp://gymnasieskolen.dk/i-danmark-skal-vi-helst-v%C3%A6re-enige, http://gymnasieskolen.dk/i-danmark-skal-vi-helst-v%C3%A6re-enigeI danmark skal vi helst være enige2014-10-28T22:00:01ZDen danske model, hvor arbejdsgiver og arbejdstager finder frem til en løsning, bygger på en konsensuskultur, der er unik for de nordiske lande. Men er den måde at forhandle på snart en saga blot?
Presset stiger på de stille pigerhttp://gymnasieskolen.dk/presset-stiger-p%C3%A5-de-stille-piger, http://gymnasieskolen.dk/presset-stiger-p%C3%A5-de-stille-pigerPresset stiger på de stille piger2014-10-28T07:48:29ZSociale medier og et stort fokus på at præstere presser de stille piger, advarer ungdomsforsker. I Aarhus har de startet et projekt for at hjælpe de pressede piger.
Lærere sammenlignes med rådne æblerhttp://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-sammenlignes-med-r%C3%A5dne-%C3%A6bler, http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-sammenlignes-med-r%C3%A5dne-%C3%A6blerLærere sammenlignes med rådne æbler2014-10-27T12:51:24ZLærerne i USA og den internationale sammenslutning af lærere i Education International (EI, som GL er medlem af) er i oprør over en del af et tema, det ellers velansete Time Magazine har udgivet i elektronisk form og som vil pryde forsiden på den trykte udgave, der udkommer mandag den 3. november.
GL: Politikerne skal finde penge til hhxhttp://gymnasieskolen.dk/gl-politikerne-skal-finde-penge-til-hhx, http://gymnasieskolen.dk/gl-politikerne-skal-finde-penge-til-hhxGL: Politikerne skal finde penge til hhx2014-10-24T09:33:08ZHvis hhx ikke får penge nok i taxametertilskud, skal de have flere. Det siger formand for GL, der vil have politikerne til at finde midlerne.
Tre ledere: Sådan bruger vi OK 13http://gymnasieskolen.dk/tre-ledere-s%C3%A5dan-bruger-vi-ok-13, http://gymnasieskolen.dk/tre-ledere-s%C3%A5dan-bruger-vi-ok-13Tre ledere: Sådan bruger vi OK 132014-10-23T04:57:11ZStørre differentiering mellem lærerne, en mere fleksibel skole og mere tid sammen med eleverne. Tre ledere gør status over OK 13 og giver deres bud på fremtiden.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her