Kollektiv støtteordning

GL's fastansatte medlemmer har mulighed for at få udbetalt op til 5.000 kr. om måneden i op til 12 måneder i støtte, hvis de er blevet uforskyldt ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hovedprincippet er, at støtten udbetales som et kronebeløb pr. time afhængigt af det antal timer, som den ledige får arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse for. Der kan højst samlet udbetales et antal timer svarende til 1 år (1924 timer). Støtten udbetales bagud for hver periode, hvor MA har udbetalt dagpenge mv.

Der ansøges via særlig ansøgningsblanket:

Ansøgningsskema - kollektiv støtteordning.doc

Kriterier for tildeling af støtte fra GL's reservefond til arbejdsløse medlemmer af GL

§ 1. Støtten gives til medlemmer af GL, som:

 1. Samtidig er medlem af MA, og som har været medlem af GL og MA uafbrudt i mindst 12 måneder umiddelbart forud for første ledighedsdag.
 2. Er helt eller delvis ledig pga. opsigelse fra en tidsubegrænset stilling efter mindst 12 måneders ansættelse.
 3. Er berettiget til ydelser fra MA.
 4. Ikke er selvforskyldt ledig efter reglerne i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. GL kan dog i særlige tilfælde beslutte, at støtten gives, selv om medlemmet er selvforskyldt ledig.
 5. Skriftligt giver samtykke til, at GL og MA kan udveksle de oplysninger om medlemmet, som er nødvendige for at tage stilling til medlemmets ansøgning om støtte fra Reservefonden, samt at MA kan indhente nødvendige oplysninger fra eventuelle tillægsforsikringsselskaber til samme formål.

§ 2. Støtten:

 1. Udgør 34 kr. pr. ledighedstime (august 2010), som medlemmet modtager ydelser eller erstatning for ydelser fra MA.
 2. Kan højst udgøre 1.258 kr. pr. uge, og må sammen med ydelsen fra MA, eventuel tillægsforsikring og eventuel indtægt fra arbejde for den pågældende uge ikke overstige 80 % af det bruttobeløb, der er grundlag for MA's beregning af medlemmets dagpenge. Støtten bortfalder således, hvis ydelsen fra MA + tillægsforsikring + indtægt fra arbejde udgør mindst 80 % af medlemmets hidtidige bruttoløn.
 3. Kan højst udbetales for sammenlagt 1.924 timer i en periode af tre år fra første ledighedsdag.
 4. Udbetales bagud for samme periode, som MA har udbetalt ydelser for.
 5. Udbetales efter ansøgning, som medlemmet indsender til GL ved ledighedens indtræden.
 6. Tilbagebetales af medlemmet, hvis det efterfølgende konstateres, at støtten har været udbetalt med urette. Tilbagebetaling sker ved modregning i førstkommende udbetaling af støtte.
Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015, http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015Hovedbestyrelsesvalg 2015Hvem skal lede GL de næste 3 år?
Konf. om ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Konference-om-ledelse-af-hoejtuddannede-i-gymnasierne.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Konference-om-ledelse-af-hoejtuddannede-i-gymnasierne.aspxKonf. om ledelse i gymnasierneGL og lederforeningerne inviterer til konference om ledelse i gymnasiet
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger