Indkøbsforeninger

Forbrugsforeningen

Som medlem af GL har du mulighed for at blive medlem af Forbrugsforeningen.

Indkøbsforeningen giver mulighed for at optjene en bonus, som bliver overført til din konto en gang om året. Forbrugsforeningen har også tilknyttet en række butikker på internettet, hvor der er besparelser at hente.

1.056 af GL's medlemmer er med i Forbrugsforeningen. De har i første halvår af 2014 optjent en bonus på 536.896 kr. Det er i gennemsnit godt 500 kr. pr. medlem.

Du kan bestille indmeldelsespapirer i Forbrugsforeningen på telefon 33 13 88 22 eller melde dig ind via foreningens hjemmeside på  www.forbrugsforeningen.dk

 

Lærernes Indkøbscentral

Lærernes Indkøbscentral er gået konkurs i juli 2014. Butikkerne er lukkede, og rabatordninger er bortfaldet pr. 15. juli 2014.

LIC-Mastercard kan fortsat benyttes som almindeligt mastercard. Læs mere om LIC-Mastercard på Lån og Spar Banks hjemmeside https://www.lsb.dk/lic/. Her kan du også se, hvad du skal gøre, hvis du bliver kontaktet af en forretning/LIC-samarbejdspartner, som meddeler, at de ikke har modtaget penge for en vare eller tjenesteydelse.

 Af LIC's hjemmeside fremgår følgende:

Reklamationen over produkter købt hos LIC i varehuse eller på nettet:

Konkursboet indestår ikke for fejl og mangler ved produkter købt hos LIC inden konkursens indtræden. Krav som følge af mangler kan anmeldes i konkursboet ved fremsendelse af brev til LETT Advokatpartnerselskab eller pr. mail til lic.konkurs@lett.dk. Redegør i den forbindelse for fejlen/manglen, opgør et krav og vedlæg dokumentation for kravet, eksempelvis kopi af kvittering eller lignende.

Forudbestilte og betalte varer:

I det omfang kurator er i stand til at individualisere forudbestilte og betalte varer, der måtte være i foreningens/selskabets varehuse i enten Herlev eller Aarhus, vil disse blive udleveret på nærmere fastsatte tidspunkter.

Kunder/LIC-medlemmer, der har foretaget forudbestilling og betalt for disse varer, opfordres til at anmelde et eventuelt krav til LETT Advokatpartnerselskab pr. post eller på mail lic.konkurs@lett.dk, med tydelig angivelse i emnefeltet af teksten "Udleveringskrav i henhold til konkurslovens § 82". Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for købet og betalingen, eksempelvis kopi af faktura, betalingspostering m.v.

Løbende abonnementer/aftaler, gavekort m.v.:

Kunder/LIC-medlemmer med løbende aftaler/abonnementer til eksempelvis forsyningsselskaber, optikere m.v. opfordres til at tage kontakt direkte til den enkelte leverandør/LIC-samarbejdspartner med henblik på fortsættelse (uden for LIC-regi) eller ophør af kundeforholdet. Konkursboet er bekendt med, at en række leverandører/LIC-samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt har kontaktet kunderne/LIC-medlemmerne direkte.

Det kan endvidere oplyses, at boet ikke ønsker at indtræde i aftalerne om løbende abonnementsydelser.

Såfremt De som kunde/LIC-medlem har betalt direkte til LIC, og herefter berettiget er blevet eller bliver opkrævet - på ny - af leverandøren/LIC-samarbejdspartneren, som følge af LIC's manglende betaling til leverandøren/LIC-samarbejdspartneren, kan eventuelle krav mod konkursboet rettes pr. post til LETT Advokatpartnerselskab eller e-mail til lic.konkurs@lett.dk. Husk at vedlægge dokumentation for kravet.   

Se mere på LIC's hjemmeside, www.lic.dk

 

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspx, http://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspxHovedbestyrelsesvalg 2015Resultat af hovedbestyrelsesvalget
Protester fra skolerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspxProtester fra skolerLæs læreres, lederes og elevers protester mod nedskæringer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse i gymnasierneForsker Helle Hein har forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater