Forsikringer

Når du arbejder som gymnasielærer, kan du købe private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.:

• Indboforsikring
• Bilforsikring
• Husforsikring
• Ulykkesforsikring
• Rejseforsikring
• Studieforsikring og mange flere

Om Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring Danmarks femte største forsikringsselskab målt på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder.

Læs mere

Folder om Lærerstandens Brandforsikring
For godt til at være sandt

Yderligere information kan findes på www.lb.dk eller ved at ringe på telefon
3395 7680.

Gruppeulykkesforsikring

GL har indgået aftale med Lærerstandens Brandforsikring, der tilbyder medlemmer, deres ægtefæller og børn oprettelse af en gruppeulykkesforsikringsordning.

Forsikringssummen er kr. 350.000 kr. ved invaliditet.

Der er ingen dødsfaldsdækning, dog kr. 10.000 ved død for børn. Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid. Dog skal det bemærkes, at børn efter det fyldte 18. år kun er dækket i studie- og fritiden, men ikke under arbejde og under værnepligt. Der henvises endvidere til Gruppeaftalen for GL-medlemmer.

Forsikringen ophører senest førstkommende 1. september for børn efter det fyldte 21. år.

Præmien udgør kr. 222 pr. tilmeldte pr. år. Ved tilmelding beregnes skadesforsikringsafgift (SFA) i henhold til gældende regler - pt. 1,1% af præmien pr. år.

For yderligere information eller spørgsmål om gruppeulykkesforsikringen bedes du kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org   

 

Tilmeldingsblanket


Forsikringsbetingelser


 

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud

FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening