Forsikringer

​Som medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du købe private forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.:

• Indboforsikring
• Bilforsikring
• Husforsikring
• Ulykkesforsikring
• Rejseforsikring
• Studieforsikring og mange flere

Om Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring Danmarks 5. største forsikringsselskab* på det private marked.

*Forsikring og Pensions opgørelse af markedsandel baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2015).

Et forsikringsfællesskab med mening

Hos Lærerstandens Brandforsikring bliver du medlem og en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at pengene arbejder alene til fordel for dig. Forsikringerne forbedres, priserne sænkes, og overskuddet bliver udbetalt. Forsikringerne tilbydes til dig og dine kolleger, som arbejder inden for undervisnings- og pædagogområdet. Det gør, at Lærerstandens Brandforsikring også er et fagfællesskab.

Læs mere

Folder om Lærerstandens Brandforsikring
For godt til at være sandt

Yderligere information kan findes på www.lb.dk eller ved at ringe på telefon
3395 7680.

Gruppeulykkesforsikring

GL har indgået aftale med Lærerstandens Brandforsikring, der tilbyder medlemmer, deres ægtefæller og børn oprettelse af en gruppeulykkesforsikringsordning.

Forsikringssummen er kr. 350.000 kr. ved invaliditet.

Der er ingen dødsfaldsdækning, dog kr. 10.000 ved død for børn. Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid. Dog skal det bemærkes, at børn efter det fyldte 18. år kun er dækket i studie- og fritiden, men ikke under arbejde og under værnepligt. Der henvises endvidere til Gruppeaftalen for GL-medlemmer.

Forsikringen ophører senest førstkommende 1. september for børn efter det fyldte 21. år.

Præmien udgør kr. 222 pr. tilmeldte pr. år. Ved tilmelding beregnes skadesforsikringsafgift (SFA) i henhold til gældende regler - pt. 1,1% af præmien pr. år.

For yderligere information eller spørgsmål om gruppeulykkesforsikringen bedes du kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org   

 

Tilmeldingsblanket


Forsikringsbetingelser

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud