Forsikringer

​​​​Medlemmer af GL kan tegne deres private forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring G/S, fx

  • Familiens Basisforsikring
  • Rejseforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Bygnings- og fritidshusforsikring
  • Hundeansvar- og sygeforsikring
  • Bilforsikring

Lærerstandens Brandforsikring G/S (LB) er et specialselskab for undervisere. LB er et af de billigste - hvis ikke det billigste - forsikringsselskab på det danske marked. 

Yderligere information kan findes på www.lb.dk eller ring på telefon 33 11 77 55.

Gruppeulykkesforsikring

GL har indgået aftale med Lærerstandens Brandforsikring, der tilbyder medlemmer, deres ægtefæller og børn oprettelse af en gruppeulykkesforsikringsordning.

Forsikringssummen er kr. 350.000 kr. ved invaliditet.

Der er ingen dødsfaldsdækning, dog kr. 10.000 ved død for børn. Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid. Dog skal det bemærkes, at børn efter det fyldte 18. år kun er dækket i studie- og fritiden, men ikke under arbejde og under værnepligt. Der henvises endvidere til Gruppeaftalen for GL-medlemmer.

Forsikringen ophører senest førstkommende 1. september for børn efter det fyldte 21. år.

Præmien udgør kr. 218 pr. tilmeldte pr. år. Ved tilmelding beregnes til Staten stempelafgift i henhold til stempellovens regler pt. kr. 15,50 pr. tilmeldte.

For yderligere information eller spørgsmål om gruppeulykkesforsikringen bedes du kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org   

 

Tilmeldingsblanket


Forsikringsbetingelser


 

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud

FOKUSOMRÅDER

 

 

Ferietidhttp://sp2013.gl.org/loenogans/ferie/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/ferie/Sider/Hjem.aspxFerietidLæs om reglerne på gymnasieområdet
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger