Efteruddannelsespulje

​​​Støtte til efter- og videreuddannelse ​for ikke- fastansatte og arbejdsløse GL-medlemmer


GL's hovedbestyrelse har besluttet, at arbejdsløse GL-medlemmer og medlemmer, der er deltidsansatte som vikarer eller timelærere kan få økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse fra GL.

Hvilke typer udgifter dækkes?

Der kan ydes tilskud til udgifter forbundet med deltagelse i efter- og videreuddannelse (kursusgebyr, udgifter til undervisningsmaterialer og transportomkostninger), men ikke til tabt arbejdsfortjeneste eller mistede dagpenge.

Hvilke typer efter- og videreuddannelse støttes?

Der ydes støtte til efter- og videreuddannelse, der giver deltagerne kvalifikationer, som kan anvendes i jobs i gymnasiesektoren og i visse tilfælde andre steder. Der vil hovedsagelig være tale om efter- og videreuddannelse svarende til den, fastansatte medlemmer har adgang til. I tvivlstilfælde afgør styregruppen om en efteruddannelse kan støttes, jf. nedenfor om ansøgningsprocedure.

Hvor store beløb kan der ansøges om?

Støtte kan generelt ydes inden for en ramme på kr. 6.000 kr. pr. medlem pr. skoleår. Såfremt ansøgningen vedrører et større beløb, kan puljen dække op til kr. 6.000 kr.

Medlemmer, der søger støtte til at læse et yderligere sidefag eller (dele af) en diplomuddannelse kan ydes op til 10.000 kr. i årlig støtte, dog i højst to år. Den forhøjede støtte ydes til medlemmer, der forud for uddannelsens start og ansøgningen har været medlem af GL i mindst 6 måneder.

Støtte fra arbejdsmarkedssystemet og evt. arbejdsgiver

Medlemmer, der er tilmeldt Jobcentret som ledige, skal forud for ansøgningen til GL anmode om finansiering af efteruddannelsen fra arbejdsmarkedssystemet. Ansøgere bekræfter med deres underskrift at have fået afslag på støtte fra Jobcentret/anden aktør.

Hvis du er ansat på en skole, skal du bekræfte, at du har fået afslag på ansøgning om støtte fra din arbejdsgiver.

Fuldtidsarbejdsløse ansøgere, der søger støtte til kurser arrangeret af faglige foreninger, GL-E o.l. skal ikke dokumentere, at de har søgt støtte andetsteds fra.

Ansøgninger​

Ansøgning indsendes på særlig ansøgning​sblanke​t:

Ansøgningsskema - efteruddannelsespulje.docx

Blanketten med bilag indsendes til

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V.

(eller du kan scanne og maile blanket og bilag til cb@gl.org)

Den daglige administration af puljen varetages af GL's sekretariat. En styregruppe bestående af to medlemmer af stående udvalg for ikke-fastansatte magistre og to medlemmer af GL's hovedbestyrelse tager stilling i tvivlstilfælde og kan vedtage yderligere retningslinjer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til GL's sekretariat: Charlotte von Bülow cb@gl.org eller Pia Boisen boisen@gl.org

Emner: Efteruddannelse
Interessent:  
Artikeltype: Formular; Medlemstilbud
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspx, http://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspxHovedbestyrelsesvalg 2015Resultat af hovedbestyrelsesvalget
Protester fra skolerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspxProtester fra skolerLæs læreres, lederes og elevers protester mod nedskæringer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse i gymnasierneForsker Helle Hein har forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater