Kontingent og skat

​Faglige organisationer skal indberette fradragsberettiget kontingent til SKAT. Et fuldt kontingent for 2016 udgjorde kr. 4.150. GL indberetter kontingentet 20. januar 2017.

Du kan på Mit GL under Kontingent se, hvad GL indberetter for dig. Kontingentet er fuldt fradragsberettiget, idet loftet på fradraget er på 6.000 kr.

Du skal ikke selv foretage dig noget, da beløbet automatisk vil blive overført til din selvangivelse.

Hvis du ikke har indbetalt det fulde, opkrævede beløb for skatteåret, har sekretariatet meddelt dette til SKAT. Der kan kun foretages fradrag for det faktisk indbetalte.

Hvis indbetalingen foretages efter d. 1. februar i året efter skatteåret, skal du selv til SKAT oplyse forskellen på det indberettede og det indbetalte beløb.

Du kan se dine kontingentoplysninger på Mit GL, når du er logget ind.

Særligt for pensionister: Der er ikke indberettet kontingent for medlemmer, der er registreret som pensionistmedlemmer, da kontingentet ikke er fradragsberettiget, jf. SKAT.

Emner: Kontingent
Interessent: Gymnasielærer
Artikeltype: