Dit kontingent er indberettet til skat

Faglige organisationer skal indberette fradragsberettiget kontingent til SKAT. Et fuldt kontingent for 2014 udgjorde kr. 4.120,00 (for skoleåret 13/14 var kontingentet 4.100 kr., mens det for 14/15 er 4.150 kr.).

Du kan på Mit GL under Kontingent se, hvad GL har indberettet for dig. Kontingentet er delvist fradragsberettiget, idet der er et loft på fradraget på 3.000 kr.

Du skal ikke selv foretage dig noget, da beløbet automatisk vil blive overført til din selvangivelse.

Hvis der er medlemmer, som ikke har indbetalt det fulde, opkrævede beløb for 2014, har sekretariatet meddelt dette til SKAT. Der kan kun foretages fradrag for det faktisk indbetalte. Når indbetalingen foretages senere i 2015, skal man selv til SKAT oplyse forskellen på det indberettede og det indbetalte beløb.

Du kan se dine kontingentoplysninger på Mit GL, når du er logget ind.

Særligt for pensionister: Der er ikke indberettet kontingent for medlemmer, der er registreret som pensionistmedlemmer, da kontingentet ikke er fradragsberettiget, jf. SKAT.

Fradraget stiger til 6.000 kr. fra 2015

Folketinget har valgt at løfte fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. med virkning fra 2015, hvilket betyder at det fulde kontingent vil være fradragsberettiget i 2015. Se mere på SKAT's hjemmeside, hvor du også kan ændre din forskudsopgørelse.

Emner: Kontingent
Interessent: Gymnasielærer
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspx, http://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspxHovedbestyrelsesvalg 2015Resultat af hovedbestyrelsesvalget
Protester fra skolerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspxProtester fra skolerLæs læreres, lederes og elevers protester mod nedskæringer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse i gymnasierneForsker Helle Hein har forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater