Hvad koster et medlemskab?

Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Det årlige kontingent betales over 10 måneder og opkræves i november, januar, marts, maj og juli.

Kontingentet for skoleåret 2013-2014

Normalt kontingent

4/5 kontingent

3/5 kontingent

2/5 kontingent

Timetal 1530 timer -

1120-1529 timer

840-1119 timer

80-839 timer

Inspektor/pædagogisk leder, lektor, adjunkt,
pædagogikumkandidat, vikar, bachelor mv.

4.050
+ 50
4.100

3.240
+ 40
3.280

2.430
+ 30
2.460

1.620
+ 20
1.640

Dimittender,
første 4 måneder

 2.020
+ 50
2.070

1.620
+ 40
1.660

1.210
+ 30
1.240

810
+ 20
830

Studerende (hvis du er aflønnet med 80% af trin 1)

2.020

1.620

1.210

810

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte (barsel, forældre- og plejeorlov mv.) *)

1.620

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

810

Pensionistmedlem

810Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.

Emner: Kontingent
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Finanslov 2014http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Hjem.aspxFinanslov 2014Hvad kommer finansloven til at betyde for gymnasierne?
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
Gymnasieskolenhttp://gymnasieskolen.dk/, http://gymnasieskolen.dk/GymnasieskolenBesøg gymnasieskolen.dk - nyheder og debat om de gymnasiale uddannelser
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her