Hvad koster medlemskab af GL?

Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Det årlige kontingent betales over 10 måneder og opkræves i november, januar, marts, maj og juli.

Kontingentet for skoleåret 2014-2015

Normalt kontingent

4/5 kontingent

3/5 kontingent

2/5 kontingent

Timetal (1680) Over 1530 timer

1120-1530 timer

840-1119 timer

80-839 timer

eller ​Timetal (1924)Over 1752 timer​1283-1752 timer​962-1282 timer​1-961 timer​
eller BeskæftigelsesgradOver 0,91​0,67-0,910,50-0,66​0,01-0,50​
Inspektor/pædagogisk leder, lektor, adjunkt,
pædagogikumkandidat, vikar, bachelor mv.

4.100
+ 50
4.150

3.280
+ 40
3.320

2.460
+ 30
2.490

1.640
+ 20
1.660

Dimittender,
første 4 måneder

 2.050
+ 50
2.100

1.640
+ 40
1.680

1.230
+ 30
1.260

820
+ 20
840

Studerende (hvis du er aflønnet med 80% af trin 1)

2.050

1.640

1.230

820

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte (barsel, forældre- og plejeorlov mv.) *)

1.640

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

820

Pensionist/Efterløn medlem

820Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.

Emner: Kontingent
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
GL's 125 års jubilæumskonferencehttp://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspx, http://sp2013.gl.org/arrangementer/Sider/Elevernes-laering-laerernes-undervisning-GLs-jubilaeumskonference.aspxGL's 125 års jubilæumskonferenceMasser af spændende oplæg og debat.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
GL-E kurserhttp://sp2013.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspxGL-E kurserKurser for gymnasielærere
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspxNy gymnasielærerInformation for dig som er ny gymnasielærer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Overenskomst 2015http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspx, http://sp2013.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/Sider/Hjem.aspxOverenskomst 2015Få en oversigt over OK15 her