Hvad koster medlemskab af GL?

Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves bagud 5 gange årligt - primo i november, januar, marts, maj og juli. Der opkræves for 2 måneder ad gangen. Juli og august måned er kontingentfri.

Eksempel: Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 830 kr. 5 gange om året. Det årlige kontingentbeløb udgør 4.150 kr.

Kontingentet for skoleåret 2015-2016 og 2016-2017

Normalt kontingent

4/5 kontingent

3/5 kontingent

2/5 kontingent

Ugentlige timetal Over 34 timer/uge

Op til 34 timer/uge

Op til 25 timer/uge

Op til 18,5 time/uge

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

4.100
+ 50
4.150

3.280
+ 40
3.320

2.460
+ 30
2.490

1.640
+ 20
1.660

Dimittender,
første 4 måneder

 2.050
+ 50
2.100

1.640
+ 40
1.680

1.230
+ 30
1.260

820
+ 20
840

Studerende (hvis du er aflønnet med 80% af trin 1)

2.050

1.640

1.230

820

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte (barsel, forældre- og plejeorlov mv.) *)

1.640

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

820

Pensionist/Efterløn medlem

820Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuldstidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.

Emner: Kontingent
Interessent:  
Artikeltype: