Annoncering hos GL-E

Ønsker du at få omtalt et kursus eller arrangement for gymnasiale lærere eller -ledere så tilbyder GL-E dig valget mellem tre typer af omtale:

​​​​1. En GL-E kursusnyhed. Det er en kort notits i nyhedssektionen på www.gl.org/gl-e. Notitsen kan rumme et link til arrangørens arrangementsomtale. Nyheder bringes i datoorden og er ikke kategoriseret.

2. En optagelse i det elektroniske kursuskatalog. Man kan fremsøge kurser ud fra kursustitel eller kategori på www.gl.org/gl-e

3. En optagelse i det elektroniske kursuskatalog suppleret med optagelse i det trykte GL-E katalog. GL-E kataloget trykkes i  ca. 16.500 ex. og sendes til alle de gymnasiale institutioner og direkte til alle GL's medlemmer.

Alle fagligt relevante tilbud til den gymnasiale sektor kan optages. GL-E anvender et kvalitetssikringskriterie, som giver mulighed for at afvise tilbud der ikke vurderes at være fagligt eller pædagogisk relevant. Afvises et ønske om optagelse kan annoncøren kontakte den relevante fagkonsulent og høre om vedkommende er enig i GL-e's vurdering. Er fagkonsulenten ikke det vil kurset herefter kunne optages i det elektroniske kursuskatalog.

Skabelon til omtale i GL-E kataloget

Uanset om omtalen alene skal bringes i det elektroniske katalog eller også i det trykte katalog bedes annoncøren anvende følgende skabelon til omtale af kurset. Den udfyldte skabelon sendes til gl-e@gl.org, der så lægger kurset ind i kataloget. Skabelon til annoncering på GL.org og i kursuskatalog

Deadlines

Nyheder og input til det elektroniske katalog modtages og bringes løbende.

Skal kurser optages i det trykte GL-E helårskatalog der udsendes medio maj hvert år er fristen for indsendelse 15.3. Optag i GL-E appendiks kataloget med nye tilbud til forårssemestret udsendes medio december med deadline 1.11.

Næste deadline for indsendelse af annonce:
Appendiks 2017/18 - den 2. november 2017
Maj-katalog 2018/19 - den 15. marts 201​8

Administrationsgebyr for annoncering

Gratiskurser og nonprofit arrangementer (uden dækningsbidrag) af relevans for sektoren omtales som GL-E nyhed gratis.

For kurser med deltagerbetaling (så der er et udviklings- eller dækningsbidrag for annoncøren vil administrationsgebyret være som følger:

Omtale som GL-E nyhed (manchet med link til arrangørside el. fil): 500 kr.

Optagelse i GL-E's elektroniske kursuskatalog:  1.500 kr.

Optagelse i GL-E's elektroniske kursuskatalog samt optagelse i det trykte katalog: 2.500 kr.

Ovenstående priser er pr. kursus/arrangement.

GL-E tilbyder samarbejde om kursusafholdelse

I stedet for at være annoncør på GL-E siden tilbyder GL-E også at indgå et kursusadministrativt samarbejde om kursusafholdelse: Her kan GL-E står for , tilmelding, fakturering, og afregning mod en administrationsafgift på normalt 375 kr/deltager inkl. annoncering i GL-E kataloget. Ved konferencer indgås der individuelle aftaler, kontakt GL-E herom på gl-e@gl.org

GL-E er også åben over at indgå faste samarbejdsaftaler fx. med universiteter, så partneren er ansvarlig for det faglige indhold, GL-E står for den administrative håndtering og vi deles om det økonomiske ansvar ved afvikling af arrangementet - med overskuds-/underskudsdeling. Kontakt gerne GL-E@gl.org for yderligere informationer.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: