FIP-kurser i 2017/2018

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

​​​​​Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) i skoleåret 2017/18 vil fokusere på at drøfte ændringerne i læreplanerne i forbindelse med reformimplementeringen. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. Ministeriet fremhæver,  at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

Målgruppen For FIP kurserne i skoleåret 2017/18 er at skolerne sender to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP1718 kurserne i skoleåret 2017/18 koster 550 kr. pr. deltager. (FIP17-59b koster dog 750 kr. som de andre FIP17-kurser). Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Hvert kursus har tilmeldingsfrist 14 dage før kursusdagen.

Tilmelding

Der er pt. kun åben for tilmelding til duppleringskurset FIP17-59b Psykologi.
Der åbnes for tilmelding til nye kurser i takt med at tid og sted bliver fastlagt:
d. 15.6 2017 åbnes for tilmelding til FIP kurser, der afholdes i efteråret 2017.
d. 15.11.2017 åbnes for tilmelding til FIP kurser, der afholdes i foråret 2018.

Tilmelding sker ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. OBS: Processen skal fuldføres for ét kursus ad gangen

Først vælges skole (betaler). Begynd med at skrive skolens navn, så kommer den op. Så indtastes deltagerne én ad gangen med oplysning om navn, e-mail og funktion på skolen (lærer/leder). Der skal stå noget i alle felterne.

Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste der ønskes tilmeldt kurset kan registreres. Slut af med 'Godkend tilmelding', først ved dét tryk bliver de registrerede personer tilmeldt til kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus du vil lave tilmelding til.

Alle kurser er fra kl. 10-16 med kaffe fra 9.30.
Du kan se adressen på kursussted og evt. yderligere oplysninger om kurset på GL-E siden med FIP- og SIP kursusbeskrivelserne, her.
Kurserne er opført i datoorden, men du kan også søge på det enkelte kursus.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Vær omhyggelig med at sikre, at mailadresser er angivet korrekt.
OBS tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du meget gerne have kursusnummeret klar. Det hjælper os til at hjælpe dig hurtigst muligt.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  

Tilmeld jer nederst på siden

Læs beskrivelserne af kurserne på denne side

Ministeriet indbydelse til kurserne i 2017/18 er endnu ikke udsendt, men I kan se Ministeriets mailindbydelse til FIP kurser i foråret 2017 fra 16.1.2017 her:

UVMs indbydelse til FIP i forår 2017.pdf