FIP-kurser i 2017/2018

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

​​​​​​​Fokus for Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) i skoleåret 2017/18 vil være på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer.​​ Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. Ministeriet fremhæver,  at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

Målgruppen for FIP kurserne i skoleåret 2017/18 er, at skolerne sender to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP1718 kurserne i skoleåret 2017/18 koster 550 kr. pr. deltager.
Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Hvert kursus har tilmeldingsfrist 14 dage før kursusdagen.

Tilmelding

Den 15.6 2017 åbnes for tilmelding til FIP kurser, der afholdes inden 1.2.2018.
Den 15.11.2017 åbnes for tilmelding til FIP kurser, der afholdes efter 1.2.2018.

Tilmelding sker ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. OBS: Processen skal fuldføres for ét kursus ad gangen

Først vælges skole (betaler). Begynd med at skrive skolens navn, så kommer den op. Så indtastes deltagerne én ad gangen med oplysning om navn, e-mail og funktion på skolen (lærer/leder). Der skal stå noget i alle felterne.

Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. Slut af med 'Godkend tilmelding', først ved dét tryk bliver de registrerede personer tilmeldt til kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus du vil lave tilmelding til.

Alle kurser er fra kl. 10:00-16:00, startende med kaffe fra kl. 9:30.
Du kan se adressen på kursussted og evt. yderligere oplysninger om kurset på GL-E siden med FIP- og SIP kursusbeskrivelserne, her.
Kurserne er opført i datoorden, men du kan også søge på det enkelte kursus.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Vær omhyggelig med at sikre, at mailadresser er angivet korrekt.
OBS tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde, at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du meget gerne have kursusnummeret klar. Det hjælper os til at hjælpe dig hurtigst muligt.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  

Tilmeld jer nederst på siden

Læs beskrivelserne af kurserne på denne side

Ministeriet udsendte mail med indbydelse til FIP kurserne i 2017/18 den 1.6.2017.

I kan her se på hvilke skoler FIP kurserne indtil 1.2.2018 afholdes:

FIP 17-18-placering-170613.pdf

I ministeriets mail var vedlagt en oversigt over, hvornår  alle FIP kurserne afholdes det kommende år. I kan her se en opdateret oversigt over alle kurserne i 2017/18:

FIP-2017-18-kursusoversigt-UVM-170823.pdf

Opdateringen har flg. ændringer i forhold til UVMs mail 1.6.17:

FIP1718-12 Idéhistorie
flyttet til 19.4.18
FIP1718-14 Produkltudvikl. flyttet til 18.1.18
FIP1718-27a Tysk stx, øst er flyttet til 6.3.18.
FIP1718-27b Tysk stx, vest er flyttet til 8.3.18.
FIP1718-28 Tysk (hhx)
flyttet til 22.3.18
FIP1718-32 Græsk er slået sammen m FIP1718-22 Latin
FIP1718-30b dansk stx midt: flyttet til 7.12.17
FIP1718-37b idræt stx/htx øst dato nu fastlagt: 20.3.18

FIP1718-37c idræt stx/htx vest dato nu fastlagt: 22.3.18
FIP1718-74 Erhvervscase
flyttet til 26.2.18.
FIP1718-75 SSO hf er nyoprettet: 1.2.18