FIP- og SIP-kursusbeskrivelser

Læs beskrivelserne af FIP- og SIP-kurserne på denne side. Kurserne oplistes nedenfor i datoorden for afholdelse. I kan søge direkte på et konkret kursus i fritekstsøgefeltet. Skriv fx: FIP1718-01 - og tryk søg.

​​Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) er tænkt som årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. FIP-kurserne i 2017-18 er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Det koster 550 kr. pr. prs. at deltage.

FIP-kurserne i øvrigt skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.

Skoleudvikling i praksis (SIP-kurserne) skal understøtte reformimplementeringen, og der kommer en række SIP-kursusdage i reformimplementeringsperioden.  Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af læringskonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. Se mere om SIP og find materialet til kurserne på SIP-siderne på EMU'en.

SIP 1A i nov. 2016 er for stx, hhx og htx og fokuserer på generelle implementeringsværktøjer og forkortet grundforløb.
SIP 1B i nov.-dec. 2016 er for institutioner med 2-årigt hf og fokuserer på generelle implementeringsværktøjer og ny praksis på hf.​
SIP 2 i marts 2017 har fous på reformens tema om styrket evaluering, feedback samt fokus på skriftlighed i reformsammenhæng.
SIP 3 i efteråret 2017 vil fokusere på samspil mellem fagene ud fra en organisatorisk vinkel og på de 4 nye elementer i den almene dannelse.
SIP 4 i foråret 2018 vil fokusere på rammer for kvalitetsudvikling og anvendelse af data med fokus på skolernes behov.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: