FIP- og SIP-kursusbeskrivelser

Læs beskrivelserne af FIP- og SIP-kurserne på denne side. Kurserne oplistes nedenfor i datoorden for afholdelse. I kan søge direkte på et konkret kursus i fritekstsøgefeltet. Skriv fx: FIP1819-42 - og tryk søg.

​​​​​​​​​Faglig udvikling i praksis, ​FIP, er årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. FIP-kurserne i 2018-19 er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Deltagelse koster 600 kr. pr. person.

FIP-kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Fokus for FIP-kurser i 2018/19 er udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer. Hertil kommer et særligt fokus på digital dannelse og digitale kompetencer i fagene. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.  

FIP for ledere. Ud over​ FIP-kurser i enkeltfag arrangeres der 3 leder FIP-kurser for stx/hf og 3 for ledere på hhx/htx. Deltagelse koster 400 kr. pr. person.

Skoleudvikling i praksis, SIP, skal understøtte implementering af gymnasiereformen.  Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af læringskonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. Se mere om SIP og find materialet til kurserne på SIP-siderne på EMU'en.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: