Pensionistarrangementer

GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

 

Efterårets arrangementer for 2016 


Tilmeldingsfristen er udløbet og alle arrangementer er overtegnet. Hvis du tilmelder dig nederst på siden, vil du komme på venteliste, og hører kun fra os, hvis der bliver en ledig plads.  

  
Du er dog først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat.

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.

 

Udflugt til Mors med Martin Horsted og Knud Sørensen
Tirsdag den 13. september 2016 kl 9.00 - ca. 18.00
Der er busafgang kl. 9 fra Aarhus (ved musikhuset). Mulighed for opsamling i Viborg 10.10, Skive 10.40. Sidste opsamling sker på hjørnet af Fruevej og Kastaniealle i Nykøbing kl. 11. Ved tilmelding meddeles, hvor man står på og vi aftaler "stoppested" i Viborg og Skive.

Vi kører langsomt forbi Nykøbing Rådhus og langs fjorden til Morsø Folkebibliotek, hvor vi kigger ind og ser resterne af det smukke gamle Morsø Jernstøberi samt Hein Heinsens statue af Frode Jakobsen. Herfra går vi til Aksel Sandemoses fødehjem, hvor man på muren ser Erik Heides relief af Sandemoses ansigt.

Der er frokost på Feggesund Færgekro. Vi ser klumpen Fegge Klit og de gamle molergrave. Vi besøger Fossil- og Molermuseet, hvor vi håber at møde lederen Henrik Madsen. Vi kommer op på Salgjerhøj, øens højeste punkt, 89 m., hvorfra der er de fineste udsigter.

Vi kommer til Øster Jølby med Frimenighedskirken, som har spillet en særlig rolle for grundtvigske kredse. Frode Jakobsens far var lærer i Øster Jølby. Tæt ved ligger Det ottekantede Forsamlinghus, som har spillet en særlig rolle for de folkelige bevægelser. http://www.detottekantedeforsamlingshus.dk/?Præsentation___Historie

Fra Øster Jølby kører vi tilbage til Nykøbing ad gamle veje. Vi regner med at køre fra Nykøbing ca. kl. 17.

Programmet er udarbejdet i samarbejde med Martin Horsted, som vil være vor lokalkyndige guide på turen. Martin har bl.a. undervist på Morsø Gymnasium fra 1974 til 2005. Forfatteren, landmåler Knud Sørensen er med rundt på Mors.

Er afholdt. 


Fuglsang Kunstmuseum

Fredag den 23. september 2016 kl. 9.45 - ca. 18.00

Vi mødes på Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen, hvorfra der er busagang kl. 10.00.

Forventet ankomst til museet kl. 11.45. Fuglsang Kunstmuseum åbnede i 2008. Den prisbelønnede museumsbygning er tegnet af den britiske arkitekt Tony Fretton og ligger naturskønt på godset Fuglsangs jorder. Samlingen af dansk kunst over 200 år er imponerende.

Program

Kl. 12.00 – 13.15: frokost i museumscaféens Atelier
Derefter vil vi blive delt i 2 hold, og hvert hold vil få to omvisninger à 45 minutter: En omvisning i den faste samling og en omvisning i særudstillingen.

Omvisningerne vil finde sted fra kl. 13.15 – 14.00 og fra kl. 14.00 – 14.45

Den FASTE SAMLING
Samlingen rummer over 4000 værker, som naturligvis ikke alle er udstillet samtidig. I samlingen findes de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunsthistorie fra 1780 til 1980, heriblandt Jens Juul, P.C.Skovgaard, Zahrtmann, Skagensmalerne, Fynboerne, Lundstrøm, Jais Nielsen, Olaf Rude og Cobra.

SÆRUDSTILLINGEN:  "IDEALER"  viser konkret kunst dengang og nu.
Der vises over 80 kunstværker – maleri, skulptur, kunst på papir og installationer – der har et socialt engagerende sigte. Kunstnere som bl.a. Robert Jacobsen, Gadegaard, Richard Mortensen, Ib Geertsen drømte om, at kunsten kunne påvirke os positivt og dermed påvirke samfundet. Lykkedes det?

Kl. 14.45 – 15.15 er der kaffepause med kaffe/te og kage.

Kl. 15.15 -  16.15: Rundtur i herregårdsparken v/landskabsarkitekt Kirsten Jensen/eller – for dem, der måtte ønske dette – en yderligere besigtelse af kunstværkerne. Parkens små stier er som en eventyrrejse blandt sjældne træer. De enorme sammenvoksede tujaer danner hemmelige, kuppelagtige huler.

Kl. 16.15: Forventet afgang fra Fuglsang Kunstmuseum.
Kl. 18.00: forventet ankomst til Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen.

Deltagerbetaling
Arrangementet er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle deltagere.

 

Ragnarock og Sct. Hans Hospital
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 9.45 - ca. 16.30
Vi mødes foran Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen, ved hovedindgangen kl. 9.45. Der er busafgang kl. 10.00.

RAGNAROCK er Danmarks nye nationale kulturhistorisk samtidsmuseum og kulturhus i Roskilde. Med musikken som omdrejningspunkt fortæller museet historien om ungdomskulturen fra 1950'erne og frem til nu.

Sct. Hans Museet har til huse i Kurhuset, et bygningskompleks som er tegnet af den kendte guldalderarkitekt Gottlieb Bindesbøll (1800 - 1856), der også er arkitekten bag Landbohøjskolen og Thorvaldsens Museum.

Museumssamlingen er unik. Den består af genstande til belysning af hospitalets historie, f.eks. inventar fra sengeafsnit og lægekontorer, tvangsstol, spændetrøje og behandlingsapparatur og af patientarbejder.

Patientarbejderne i museet er delt i to kategorier. Den ene kategori er brugsgenstande, som gennem tiden er fremstillet i terapiværkstederne, bl.a. en fin samling af trælegetøj. Den anden kategori, patientarbejder, er en meget sjælden og værdifuld samling af psykopatologisk kunst, bestående af malerier, tegninger og skulpturer udført af især skizofrene patienter.

Deltagerbetaling
Arrangementet er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle deltagere.

 

Dansk Designmuseum og Den Frie
Onsdag den 9. november 2016 11.00 - ca. 15.30

Vi mødes kl. 11 på Dansk Designmuseum (Bredgade 68).  Her får vi en omvisning i museet udstillinger af dansk design. Derefter er der lidt tid til at gå på egen hånd inden vi forsætter hen mod Den Frie Udstillingsbygning (Oslo Plads 1). Et sted undervejs spiser vi frokost (Drikkevarer for egen regning).

På DEN FRIE hører vi om tankerne og historien bag det karakteristiske hus, som er tegnet af billedkunstneren J.F. Willumsen og opført i 1898, og får en omvisning i Kunsternes Efterårsudstilling (KE) der netop er åbnet.

I mere end 100 år har Den Frie Udstillingsbygning, med få undtagelser, huset den årlige censurerede udstilling, Bedømmelsesprocessen strækker sig over tre runder, hvor den 3. censureringsrunde finder sted kun ganske få dage før åbningen. 

Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt siges noget om de værker, man kan opleve på udstillingen, som er kommet gennem censorpanelets smalle nåleøje. KE handler om at fremme mangfoldigheden og spotte det nye i kunsten. 

Deltagerbetaling
Arrangementet er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle deltagere.

 

Odense Teater og Danmarks Jernbanemuseum
Mandag den 28. november 2016 kl. 10.00 - ca. 15.00
Vi begynder dagen med rundvisning på Odense Teater v. Peter Whitmarsh. Odense Teater er Danmarks næstældste teater og har rødder tilbage til 1796. Vi kommer bag scenen, ser garderober m.m. og hører historier om spektakulære forestillinger og skuespillere. Ca. kl. 11.30 spiser vi frokost i Odense Teaters nye restaurant.
kl. 12.45 går vi på guidet tur gennem Kongens Have over Byens Bro til Danmarks Jernbanemuseum. Danmarks Jernbanemusum indsamler, bevarer, forsker i og formidler på en attraktiv måde og til så mange som muligt hele Danmarks jernbanehistorie og dens betydning for det danske samfund fra jernbanens tidligste tid til nutiden. Kl. 13.15 får vi en guidet rundvisning og der bliver også mulighed for egne observationer. Vi slutter ca. 15.00.

Deltagerbetaling
Arrangementet er gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 225 kr.
Drikkevarer til frokost er for egen regning for alle deltagere.

 

Studiekreds om Polen og Ukraine i Århus
Mandag den 10. oktober kl. 13.00 (planlæggende møde)

Der oprettes en studiekreds i Århus om Polen og Ukraine.
Der afholdes et planlæggende møde mandag den 10. oktober kl 13 på Folkestedet, Carl Blochsgade 28, Århus C, og selve studiekredsen afholdes i begyndelsen af 2017.
Polen og Ukraine har til dels en fælles historie. Dele af det sydlige Polen og det vestlige Ukraine var under Østrig-Ungarsk herredømme (provinsen Galisien) indtil 1. Verdenskrig. Efter 1945 blev grænsen mellem Polen og Ukraine flyttet vestpå og den polske befolkning blev tvangsforflyttet, bl.a. fra Lwow (nu L’viv) til Wroclaw (tidligere Breslau). 
Studiekredsen vil udover ovennævnte beskæftige sig med mere nutidige forhold i de to lande.
Studiekredsen fortsætter eventuelt i Polen og det vestlige Ukraine i sommeren 2017.

 

Studiekreds om Sicilien i København
Torsdag den 8. december 2016 kl. 12.00-16.00 (stiftende møde)
Der vil blive startet en studiekreds med ovennævnte emne.
Møderne vil blive afholdt i GL's lokaler på Vesterbrogade 16 i København på nærmere (endnu ikke) bestemte torsdage.
Studiekredsen starter med et "stiftende møde" TORSDAG den 8. december og vil herefter gå videre efter jul.  Der vil være tale om 4 studiekredsmøder i foråret 2017 på torsdage fra kl. 12 – 16.
SICILIEN er Middelhavets største ø og har i årtusinder været det eftertragtede midtpunkt i Middelhavet. Fønikerne var her, det storgræske rige dækkede en stor del af øen, romerne herskede enevældigt over sicilianerne, og sådan fortsatte det. Byzantinerne var også ved magten, araberne forelskede sig i området, inden normannerne tog over. Franskmænd, spaniere, tyskere og andre nåede også at herske, før øen blev lagt under det stor-italienske rige i 1860.
Historien og de mange kulturer, som har hersket på øen, har sat sig dybe spor. I studiekredsen vil vi se på mange af disse historiske og kulturelle spor og fordybe os i dem. Vi skal naturligvis også høre om det moderne Sicilien: dagligdagen, samfundsforhold, politik etc.
Studiekredsen fortsætter måske på Sicilien i løbet af 2017 – sandsynligvis september/oktober.

 

Tilmeldingsfristen er udløbet og alle arrangementer er overtegnet.

Hvis du tilmelder dig, vil du komme på venteliste, og hører kun fra os, hvis der bliver en ledig plads.   

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent:  
Artikeltype:  
FOKUSOMRÅDER

 

 

Gymnasiereformen 2016http://sp2013.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016.aspxGymnasiereformen 2016Overblik over reformen og GL's holdninger til reformen
Konkurrencehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Konkurrence-om-nedskaeringer.aspxKonkurrenceDeltag i GL's konkurrence
Er du blevet afskediget?http://sp2013.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/default.aspxEr du blevet afskediget?Vejledning og tilbud til medlemmer, som bliver afskediget
Om nedskæringerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2016.aspxOm nedskæringerEt overblik efterår 2016
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
Ny gymnasielærerhttp://sp2013.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx, Information til nye gymnasielærereNy gymnasielærerInformation til nye gymnasielærere
Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?