Pensionistarrangementer

GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

 

Efterårets arrangementer for 2015 

Tilmelding til arrangementerne sker nederst på siden.
Du er dog først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat.

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.

Ørestadens vilde arkitektur og spændende kunstværker
Torsdag den 17. september 2014 kl. 10.00-16.30

Guide: Arkitekten Elisabeth Victoria Friis.
Turen starter i Tietgen Kollegiet fra 2006. Derefter går vi op gennem Ørestad Nord gennem IT Universitetet, hvorefter vi tager metroen fra DR byen til Vestamager. Her spiser vi en frokost i Café 8Tallet før vi ser på 8-Tallet tegnet af BIG/Bjarke Ingels Group, 2010 (kåret til verdens bedste boligbyggeri). Vi tager så metroen til Bella Centret, hvorfra vi går op til Bjerget, rundt på Bjerget, ned forbi VM husene og op gennem sivegaden til Ørestad Folkeskole og Ørestad Gymnasium, hvor vi slutter med kaffe/te.

Undervejs vil vi se på eksempler på kunst i området.

Ikke flere ledige pladser

En dag i Middelfart
Onsdag den 23. september 2015 kl. 9.45 - 17.30

Vi mødes foran Middelfart Banegård. Bus til CLAY, Kongebrovej 42.

kl. 10.00 begynder vi med omvisning på CLAY, som i foråret 2015 blev genindviet efter renovering. Museet har fået flotte avisanmeldelser og har aktuel udstilling med værker af Thorvald Bindesbøll og Peter Brandes.

Vi spiser frokost med tapasanretning i CLAYs café. Drikkevarer for egen regning.

Kl. 12.30 kører vi med bussen til Psykiatrisk Samling, Teglgårdsparken 17.

Vi får en omvisning i samlingen, som har til huse i en tidligere patientbygning fra det gamle sindssygehospital. Hospitalet var i brug fra 1888 til 1999;  i 1950erne var der i perioder ca. 1250 indlagte. Her fortælles historien om behandlinger og terapiformer, og dagligdagen for patienter og personale anskueliggøres.

kl. 14.15 kører bussen til Humlemagasinet, hvor vi holder kaffepause i Humlemagasinet, Harndrup. Herefter er der omvisning i Humlemagasinet, hvor der aktuelt er en udstilling med titlen "Fra Rungstedlund til Humlemagasinet". Herudover er der æblehave, humlehave, rosenhave samt flere museer, bl.a. et Sigfred Pedersen Museum.

kl. 17.00 kører bussen til Middelfart Banegård

ca. kl. 17.30 er der ankomst på Middelfart Banegård

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere skal betale 450 kr.

Ikke flere ledige pladser 

 

Urban Farming - På tur rundt i Københavns nye byhaver
(2 datomuligheder)

Mandag den 28. september kl. 10.00 - 15.00
Mandag den 5. oktober kl. 10.00 - 15.00

Mødested: Kl. 10.00 ved Cafe "TAXA" på hjørnet af Hørsholmsgade/Stefansgade på Nørrebro

Turen begynder i Byhaven2200, en fælles byhave midt på Nørrebro. Arkitekt Signe Voltelen fra OPENgardenCPH, guider og fortæller om borgerinitiativer, anlæggelse af fælles byhaver og om hvordan de drives i dag. Mens frokosten indtages på taget af et gammelt bilauktionshus, Østergro tagfarm, hvor der nu dyrkes grøntsager,  gives en introduktion til "urban-farming-bevægelsen" som dyrker haver verden over. Dagen rundes af i den nyligt anlagte højbedskøkkenhave i Kongens Have, hvor vi også skal have kaffe og kage. Vi benytter fælles offentlig transport, men I skal selv sørge for billetterne til transporten med busser rundt mellem haverne.

PROGRAM

10.00 - 10.45Byhaven2200, Nørrebroparken. Historien om borgerinitiativet og den fælles byhave 
11.30 - 13.00

Historien om Østergro tagfarm og urban farming bevægelsen
Frokost, sandwiches og øl/vand. (Elevator til tagfarmen)

13.30 - 15.00Kongens Køkkenhave  - Kaffe og kage

 

Byhaven2200
Byhaven2200 ligger i Hørsholmparken på hjørnet af Hørsholmsgade og Stefansgade på Nørrebro i København. Foreningen 'Byhaven 2200 blev stiftet den 3. juni 2012. Byhaven2200 er frivilligt drevet, der dyrkes efter permakulturprincipper og haven udvikles år efter år - både mht. til den dyrkningsmæssige del  og det sociale aspekt.  Haven har mange interessenter og ca. 50 aktive frivillige.

ØstergRO Tagfarm
Formålet med GRO er at skabe et lokalt, åbent landbrug, hvor kvarterets beboere kan følge økologiske grøntsagers vej fra jord til bord. Projektet har derudover til formål at skabe en platform, der indbyder til økologiske markeder, hvor producenter har mulighed for at præsentere, sælge og formidle deres produkter til lokale borgere på Østerbro. Projektet udgøres af tre hovedområder:  fødevareproduktion (CSA), formidling og vidensgenerering, jobskabelse.

KONGENS KØKKENHAVE
Den 26. maj åbnede Fødevareministeriet sammen med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Tagtomat en køkkenhave i Kongens Have. Køkkenhaven, der skal inspirere flere til at etablere byhaver, er placeret i æbleplantagen mellem Rosenborg Slot og Herkules Pavillonen, hvor Christian IV's køkkenhave lå i 1600-tallet. 

Ikke flere ledige pladser

 

Tur til Vejle Kunstmuseum og Kongernes Jelling  
Torsdag den 1. oktober 2015 kl 10.30 - 17.00

Vi mødes på Vejle Station kl. 10.30, hvorefter vi spadserer hen til Vejle Kunstmuseum. Undervejs ser vi nogle af Vejles historiske bygninger. På Vejle Kunstmuseum skal vi opleve guldalderens landskabsmalerier, klassisk modernisme, abstrakt ekspressionistisk præ-cobra maleri og skulptur samt ny-surrealistisk kunst fra de seneste 40 år.

Fra Vejle Kunstmuseum kører vi med bus gennem den berømte Grejsdal til Jelling. Vi spiser frokost på den fredede Jelling Kro (drikkevarer for egen regning).

Dagen slutter i oplevelsescentret Kongernes Jelling. På oplevelsescentret hører vi om vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten, den store skibssætning og den gigantiske palisade, der blev rejst for mere end 1000 år siden. Vejret vil afgøre om det sker inde i centret, eller udenfor.

Ca. kl. 17.00 er vi tilbage på Vejle station.

Ikke flere ledige pladser
 

Herning – kunstbyen på kanten af udkanten
Onsdag den 4. november 2015 kl. 10.15 - ca. 17.00

Vi vil besøge Herning for at se på kunst, men også for at få indblik i hvorledes byen er blevet et dynamisk centrum, som har kunnet fastholde sin position også efter at den traditionelle tekstilindustri er flyttet til udlandet.

Vi mødes på Herning Banegård kl. 10.15.
Togtider:  
Århus-Herning  kl. 8.49-10.09           
Fredericia-Herning kl. 8.41-10.01
Holstebro-Herning  kl. 9.33-10.03              

I bus kører vi en runde, hvor Poul Kildsgaard (tidligere Herning Gymnasium) vil introducere byen. Busturen slutter i Birk, "den hvide by ved Herning", hvor brødrene Damgaard i 1960erne kombinerede deres industrier med kunst og uddannelse.

Kl. 11.30 er der en rundvisning på Heart (Herning kunstmuseum), hvor vi får en orientering om Damgaard-brødrenes indsats for kunsten. Endvidere får vi en rundvisning i udstillingen Det Ægte Billede, der præsenterer et stort udvalg af værker af én af vores tids største internationale billedkunstnere: Per Kirkeby.

Inden rundvisningen vil der være mulighed for at se på museets permanente samling og på en særudstilling om Jens Quistgaards danske design. Se evt. http://www.heartmus.dk

Efter frokost, kl. ca. 13.15 vil René Foli belyse den rolle, som VIA Design, tidligere TEKO, har og har haft for Hernings uddannelsesmæssige løft, og vil få en rundvisning.

På VIA Design skal uddannelser, arkitektur og kunst være forbundet. Det betyder, at hver bygning har sin egen kunstner. For alle bygninger gælder, at der er undervisningslokaler og et åbent arbejdsrum, hvor de studerende kan arbejde i teams på tværs af uddannelserne.

En af bygningerne er den gamle Angli-bygning. Da der var skjortefabrik i bygningen, fik Aage Damgaard Paul Gadegaard til at stå for kunsten, og i dag er der et museum for Paul Gadegaard, hvor mange af hans kunstværker er samlet. I en anden bygning er Henrik Plenge Jakobsen kunstneren. Han ser de studerende som jetoner i livets roulettespil. En tredje bygning er præget af kunstneren Jens Christian Jensen, som laver kunst af ting, som han bruger i en anden sammenhæng end oprindeligt tænkt. Endelig er der to bygninger, som er udsmykket med henholdsvis Tonni Hørnings værker og med de studerendes produkter.

Ca. kl. 15.30 vil Poul Kildsgaard holde et kort foredrag, som han introducerer således: Herning - på trods. Herning ligger på kanten af udkanten, men opfattes ikke som en del af Udkantsdanmark. Det er ikke naturgivne omstændigheder eller en heldig beliggenhed, som Herning har kunnet bygge sin vækst på. Der sociale og økonomiske, men også nogle mindre gennemskuelige årsager til, at der midt på heden kunne opstå en levedygtig by præget af industriproduktion, oplevelsesøkonomi, initiativ, kreativitet og kunst. Hvad er de gode forklaringer på, at der her, på trods af et ret pauvert udgangspunkt, kunne opstå en så relativ dynamisk og mangefacetteret by?

Efter foredraget vil der være tid til at stække ben og kikke på de øvrige dele af Birk (se evt. http://www.visitherning.dk/herning/kort-over-birk-med-info).

Bussen kører fra Eliah, så man kan nå togene, der kører fra Herning lige efter kl.  17.

Deltagerbetaling
Turen er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere skal betale 250 kr. 

Ikke flere ledige pladser

 

Studiekreds om Balkan i Aarhus
mandag den 9. november 2015 kl. 19.00

Pensionistudvalget vil oprette en studiekreds om Balkan.

Der vil være særlig vægt på det tidligere Jugoslavien og Albanien. Hvis der er interesse for det, kan deltagerne arrangere en rejse til Balkan.

Mandag den 9. november kl. 19 starter vi med et orienterende møde, hvor vi kan diskutere hvilke delemner, vi skal lægge særlig vægt på. Vi kan også diskutere, om vi skal placere studiekredsen om eftermiddagen eller i aftentimerne.

Selve studiekredsen vil forløbe i januar-marts 2016.

Mødet den 9. november vil finde sted i Beboernes Hus, Sølystgade 30, 8000 Århus C. Senere mødegange kan evt. blive holdt i Dokk1, det nye Hovedbibliotek i Århus.

Om aftenen er der gratis parkering i området omkring Beboerhuset, men man kan komme til at cirkle noget rundt, før man finder en parkeringsplads.

Kan man ikke komme til det orienterende møde den 9. november, er man velkommen til at kontakte Klaus Bjerre, klausbjerre19@gmail.com eller tlf. 60614870.

Deltagelse i det orienterende møde er gratis, også for ledsagere.

Deltagerbetaling
Studiekredsen er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere skal betale 300 kr. 

 

Studiekreds om New York i København
Torsdag den 26. november 2015 kl. 12.00

Der vil blive arrangeret en studiekreds om NEW YORK . Studiekredsen starter torsdag den 26. november 2015 med et indledende møde, men fortsætter ellers i foråret 2016. Studiekredsen ender eventuelt i New York. Datoerne for studiekredsmøderne er endnu ikke fastlagte, men der vil blive tale om ca. 4 møder, som alle vil komme til at ligge på torsdage fra kl. 12 – kl. 16.

Studiekredsen er fyldt op
 

Folketinget - kunstomvisning
(2 datomuligheder)
Mandag den 30. november 2015 kl. 16.15
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 17.15 

Vi mødes foran indgangen til Folketinget. Der er rigtig meget kunst i Folketingets forskellige lokaler, gange og i selve Folketingssalen. Her er der derfor en god mulighed for en spændende omvisning blandt de mange værker, lige fra danske malerier fra 1800-tallets guldaldermalerier frem til de nyeste statsministerportrætter. Ved begge omvisninger vil den blive serveret et måltid i Snapstinget.

Ikke flere ledige pladser


Tilmeldingsfrist til alle arrangementer er:
fredag den 4. september 2015

 


 

 

 

 

 

 

Emner:  
Interessent: Pensionist
Artikeltype: Arrangement

PENSIONISTUDVALGET
pr. 1. august 2015

Jens Aage Hansen
Septembervænget 26
Bramdrupdam
6000  Kolding
Telefon 75 51 81 84
E-mail: j.aage.hansen@gmail.com

Henning Lange
Johan Semps Gade 11, 2. tv.
1402 København K
Telefon 46 36 40 21
henning.lange@privat.dk

Klaus Bjerre
Norsgade 19, 1.
8000 Aarhus C
Telefon 60 61 48 70
E-mail klausbjerre19@gmail.com

Dorte Myrup
Gl. Strandvej 278
3050  Humlebæk
Telefon 49 19 30 37
E-mail: myr@mail.dk

Hans Hansen
Kimbrerbakken 26
5250 Odense SV
Telefon 41 40 28 46
E-mail: hhdyrup@privat.dk

Suppleant:
Jonna Løssl
Rued Langgaards Vej 19, 4. tv.
2300  København S
Mobiltlf.  25 37 03 01
E-mail: jonnaloessl@gmail.com

Lisbeth Vedel-Smith er hovedbestyrelsens kontaktperson i udvalget

FOKUSOMRÅDER

 

 

Lønhttp://sp2013.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspx, http://gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxLønHvad tjener en gymnasielærer?
Hovedbestyrelsesvalg 2015http://sp2013.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspx, http://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Valg2015/Sider/Resultat-af-hovedbestyrelsesvalg-2015.aspxHovedbestyrelsesvalg 2015Resultat af hovedbestyrelsesvalget
Protester fra skolerhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/default.aspxProtester fra skolerLæs læreres, lederes og elevers protester mod nedskæringer
De faglige foreningerhttp://sp2013.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspx, http://www.gl.org/OmGL/Organisation/Sider/Fagligeforeninger.aspxDe faglige foreningerFind din faglige forening
GL's debatindlæghttp://sp2013.gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspx, http://gl.org/politik/debat/Sider/Hjem.aspxGL's debatindlægGL's politik og holdninger
Nedskæringer http://sp2013.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer Få et overblik
Ledelse i gymnasiernehttp://sp2013.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspx, http://www.gl.org/uddannelse/Sider/Ledelse-af-hoejtuddannede-Helle-Hein.aspxLedelse i gymnasierneForsker Helle Hein har forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.
Professionel kapitalhttp://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx, http://sp2013.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspxProfessionel kapitalEt værktøj til at skabe resultater