Pensionistarrangementer

​​GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

Her kan du se eftårets arrangementer for 2017.
Nederst på siden finder du tilmeldingen​.

Efterårets arrangementer for 2017 

Du kan stadig komme med til foredraget - også selv om du er kommet med på et af de andre arrangementer

Foredrag: Sære dyr, nytten af at studere dem, og bør vi bruge dyreforsøg?

​Foredraget holdes i
København den 2. november kl. 14.00 i GL's lokaler -ledige pladser 
Foredragene holdes af Tobias Wang, Professor i Zoofysiologi ved Aarhus Universitet.  Tobias Wang har modtaget Århus Universitets formidlingspris for sin evne til at formidle et stof på en forståelig og spændende måde, også for ikke-fagfolk. 

Skildpadder kan overleve hele vinteren uden ilt på bunden af tilisede søer, slanger kan klare sig uden mad i mange måneder, oryx-antilopen behøver slet ikke at drikke vand i den arabiske ørkens hede, og giraffen trives med et blodtryk der ville sprænge menneskets blodkar og give akutte nyreskader. Det er blot eksempler på dyr, som kan trives under de mest ekstreme forhold, hvor mennesker ville dø.

Tobias Wang vil fortælle, hvorledes man studerer de fysiologiske mekanismer og hvordan lægevidenskaben kan drage nytte af dyrenes ekstraordinære evner. Hvordan udvikles lægevidenskaben, og hvilke etiske og praktiske forhold må man inddrage i overvejelserne om dyreforsøg.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 130 kr. ​Udflugt til Vejle og Vejle Ådal -
 ikke flere ledige pladser
Torsdag den 31. august 2017

Vi mødes på Økolariet i Vejle kl. 10.10.  
Det ligger 2 min. fra Vejle Station, hvortil der kommer tog fra alle retninger omkring kl. 10.

Vi får en introduktion ved naturvejleder Finn Lillethorup og kan derefter orientere os selvstændigt i Økolariet.

Efter Økolariet er der en lille bytur, hvor vi bl.a. ser vi på Sankt Nicolai Kirke.

Frokost på Den Smidtske Gård, som er en gammel købmandsgård, påbegyndt i 1799 af købmand A.I. Smidt Forhuset langs Søndergade er den ældste del. Bemærk bygherrens og hans hustrus navne samt årstallet over portliggeren. Her var både bolig med køkken, bryggers og rullestue (forhus og nordfløj) samt kornhus, pakhus, vognport og stalde til kundernes heste.

Efter frokosten kører vi med bus ud i ådalen ved Vejle. Naturvejlederen tager med os og orienterer undervejs. Vi ser bl.a. udsigtspunktet ved Kongens Kær, det oversvømmede naturområde lige i Vejles vestkant og får ved Vingsted en fortælling om hele naturgenopretningsprojektet.

Vi fortsætter gennem Vejle Ådal til Bindeballe og holder kaffepause ved den gamle købmandsgård, hvor vi også får et kik på butikken, som er bygget i 1897 og som repræsenterer et enestående stykke danmarkshistorie.

Vi ser Ravningbroen fra vikingtiden og det lille museum i den gamle stationsbygning.

Jørgen Roed (GL-medlem) fortæller om fiskeriet: De berømte havørreder, de undslupne regnbuer fra Assens, som ødelægger havørredernes gydepladser, skarven, oddere, rød- og sortglenten og meget mere.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 170 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.
Kirker og vingård ved de fynske alper ikke flere ledige pladser
Onsdag den 13. september

Kl. 9.30 er der afgang med bus fra Dannebrogsgade ved Odense Banegårdcenter.

Vi skal besøge Brahetrolleborg Kirke. Sognepræst Ole Buhl Nielsen viser rundt og fortæller om den spændende kirke, oprindeligt opført som klosterkirke ved middelalderligt cistercienserkloster. En særlig attraktion er Bertel Thorvaldsens døbefont fra 1817. Vi går et kort ophold ved Korinth Kro, som en gruppe lokale beboere nu har købt af Fåborg-Midtfyn Kommune for 1 kr. De er i gang med at restaurere kroen, efter at kommunen ellers havde planer om at rive den ned.

Besøg i Horne Kirke. Omvisning ved Hanne Wolfsberg. Kirken er en af Danmarks 7 bevarede rundkirker og den eneste af sin art på Fyn. Murene er 2,3 m tykke og har således kunnet fungere som en stærk fæstning. Også her er døbefont af Thorvaldsen, og kirken rummer et værk af Eckersberg fra 1812.

Vi spiser frokost på restaurant "Skovlyst" i Svanninge Bakker.                  

Om eftermiddagen er der besøg med vinsmagning på vingården "Kimesbjerggård" Tåstebjerggyden 21 ved Bøjden. Kl. 16.15 er der afgang med bus til Odense med ankomst ca. kl. 17.15 til Odense Banegård.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 200 kr.
​Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere. ​INDERHAVNEN GRAND TOUR - Fra Kalvebod Brygge til PAPIRØEN
Onsdag den 13. september kl. 11.00 ikke flere ledige pladser
Onsdag den 20. september kl. 11.00 ikke flere ledige pladser

Ved Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie Frederik Lindskov

Det var på mange måder det katastrofale salg af Kalvebod Brygge til private investorer i 1990erne, der kickstartede den arkitektoniske opblomstring, som København har været midt i lige siden.

Fra både ind- og udland haglede kritikken ned over Københavns kommunes hovedløse salg af arvesølvet – københavnernes inderhavn – til private firmadomiciler.

For at ryste dette knapt så heldige kapitel af sig, kastede København sig snart ud i det ene ambitiøse byfornyelsesprojekt efter det andet. Ja hele byer såsom Ørestad og Nordhavn er opstået i kølvandet på Kalvebod-miseren.

Og nu 25 år efter er København som forvandlet og huser nogle af verdens førende arkitekter – alle sammen vokset ud af to årtiers visionær byplanlægning i Københavns rand- og havneområder.

Kom med på en fantastisk tur fra Kalvebod Brygge hvor det hele startede: Vi går fra SEB-Bank over Bølgen forbi Den Sorte Diamant på Slotsholmen og via Havnegade over Inderhavnsbroen for til slut at ende på  Papirøen. En lang stribe byggerier og områder vil blive tilføjet undervejs for at skabe det store overblik. Turen foregår udendørs og er ikke for gangbesværede. Samlet distance er ca. 2,5 km.

Vi indtager frokosten i restaurant "Tårnet" på Christiansborg. Efter frokosten skal vi nyde udsigten højere oppe i tårnet, inden vi fortsætter vores vandring.

Turen slutter omkring kl. 16.

I bedes skrive i bemærkningsfeltet, hvilken onsdag I kan deltage. Kan I begge onsdage, vil det være en stor hjælp, om I anfører dette.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 340 kr.
​Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.
Restauranten beder om, at man har kontanter til afregning af drikkevarer, da det tager al for lang tid med visa-dankort fra hver enkelt.  

 


Koldkrigsmuseum Stevnsfort og beøsg på Arnøje frugtplantage - 
ikke flere ledige pladser
Onsdag den 27. september 2017 kl. 10.15 – 18.00

Der er afgang fra København Hovedbanegård kl. 10.15 og opsamling på Ølby station kl. 10.45. Ved ankomst til Koldkrigsmuseet er der frokost (landgangsbrød, vand og kaffe). Efter frokosten får vi en gennemgang af fortets historie i biografsalen og bagefter vil der være rundvisning med guide. Dagen slutter med besøg i Arnøje Abildgård økologiske frugtplantage, hvor der serveres kaffe/te og selvfølgelig æblekage. Der er mulighed for selv at plukke æbler og pærer til 7 kr./kg.

Den Kolde Krig påvirkede enhver, der levede i perioden. På Koldkrigsmuseum Stevnsfort minder vi dig om en historie, som du godt kan huske, men som du slet ikke kender. Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en hemmelig brik i Danmarks og NATO's forsvar. Halvøen Stevns ville ligge i allerforreste frontlinje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede man Stevnsfort, og i 40 år var man her døgnet rundt klar til krig. I dag kan du på en guidet tur opleve det underjordiske fort, som det så ud dengang, da krigen var tættest på.

Ca. kl. 16.30 er der afgang med bus til Køge og København.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 180 kr.  

 


Holmen og Christianshavn -ikke flere ledige pladser
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10

Mødested: Holmen foran ubåden Sælen

Holmen er et af Københavns mest unikke historiske områder. Her blander det gamle sig med det nye, og til sammen fortæller området 300 års dansk flådehistorie i København. På turen kommer vi også op i Holmens ikon, den gamle mastekran fra 1749, som ellers kun er åben på Kulturnatten, og nyder en af de smukkeste udsigter over København. Holmen er historien om en stor organisation, skibe og krige, men er også fortællingen om en vigtig del af den danske identitetshistorie som søfartsnation.

På Holmen bliver der en rundvisning på skibene: Sælen, Sehested og Mastekranen.

Vi spiser frokost undervejs.

Om eftermiddag skal vi se på Christianshavns tilblivelse - historisk set og i dag. Turen begynder ved Dansk Arkitektur Center, hvorfra vi vil udforske hvordan byrummet omkring Christianshavn byder på liv langs kajkanten. Turen vil være en smule historisk, men hovedfokusset vil ligge på den nye planlægning af området og de nyeste projekter – bl.a. Krøyers Plads, de nye gangbroer, Papirøen, Hal C, Børnebyen, Cirkelbroen.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.


​ 

Studiekreds i Aarhus -ikke flere ledige pladser
Første møde holdes tirsdag den 10. oktober
I Aarhus oprettes der en studiekreds om Makedonien og Albanien. Studiekredsen afvikles i begyndelsen af 2018. I forlængelse af studiekredsen kan deltagerne evt. arrangere en rejse.

Der afholdes et forberedende møde tirsdag den 10. oktober kl. 10-12. Det sker i lokale 0.3. på Folkestedet, Carl Blochs Gade 18, 8000 Aarhus C. Efter mødet er der mulig hed for frokost for egen (lille) regning.

Yderligere oplysninger fås hos Klaus Bjerre, tlf. 60614870.

 


Studiekreds i København -ikke flere ledige pladser
Første gang er torsdag den 30. november 2017 kl. 12.00
Der var et meget stort antal tilmeldte til studiekredsen om Sicilien i foråret 2017. Der var derfor mange, der ikke fik mulighed for at komme med. Dette er årsagen til, at det er blevet besluttet at gentage denne studiekreds i foråret 2018.

Møderne vil blive afholdt i GL's lokaler på Vesterbrogade 16 i København på nærmere (endnu ikke) bestemte torsdage. Der bliver tale om 5 studiekredsmøder i foråret 2018 på torsdage fra kl. 12 – 16 (datoerne er ikke fastlagt endnu). Deltagerne har mulighed for evt. at fortsætte studiekredsen på Sicilien i løbet af 2018. Yderligere oplysninger fås hos Dorte Myrup, tlf. 49193037.

SICILIEN er Middelhavets største ø og har i årtusinder været det eftertragtede midtpunkt i Middelhavet. Fønikerne var her, det storgræske rige dækkede en stor del af øen, romerne herskede enevældigt over sicilianerne, og sådan fortsatte det. Byzantinerne var også ved magten, araberne forelskede sig i området, inden normannerne tog over. Franskmænd, spaniere, tyskere og andre nåede også at herske, før øen blev lagt under det stor-italienske rige i 1860. Historien og de mange kulturer, som har hersket på øen, har sat sig dybe spor. I studiekredsen vil vi se på mange af disse historiske og kulturelle spor og fordybe os i dem. Vi skal naturligvis også høre om det moderne Sicilien: dagligdagen, samfundsforhold, politik etc.

I foråret 2017 havde vi følgende emner for vores studiekredsmøder:
"Sicilien i FILM med fokus på mytologi vs historie" ved kulturmytolog, cand.fil. Annette  Wernblad. 
"ANTIKKENS/Oldtidens Sicilien" ved Nora Petersen, klassisk arkæolog, videnskabeligmedarbejder ved Nationalmuseet og underviser ved Københavns Universitet.
"Siciliansk HISTORIE og KULTUR før og nu" ved Gert Sørensen, dr.phil., lektor emeritus, Romansk Institut, Københavns Universitet
"Siciliansk LITTERATUR"  ved Pia Schwarz Lausten, ph.d., cand.mag., lektor ved Romansk  Institut (italiensk), Københavns Universitet
"Siciliens KUNSTSKATTE" ved Tine Kragh, cand.mag., kunsthistoriker


Tilmeldingsfristen er udløbet, men du kan se under de forskellige arrangementer, hvor der endnu er ledige pladser.

Hvis du melder dig til de arrangementer, som er fyldt op, kan du komme på venteliste.

Du er først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat. Der er sendt mail ud til nogle af arrangementer. De sidste bekræftelser sendes ud i uge 33.

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.

​Tilmelding

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: